krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 50/2015  z dnia 30 września 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Z satysfakcją informuję Koleżanki i Kolegów o udziale przedstawicieli Izby Adwokackiej w Łodzi w VIII Europejskim Forum Gospodarczym – Łódzkie 2015, które odbyło się w dniach 28 – 29 września br. w hotelu DoubleTree by Hilton Łódź.

Zaangażowanie Izby Adwokackiej w Łodzi w VIII Europejskie Forum Gospodarcze było zauważalne wśród uczestników Forum i spotkało się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Adwokatura była jedynym środowiskiem prawniczym reprezentowanym na Forum Gospodarczym. Panel „Adwokat partnerem w biznesie – klasyczne i innowacyjne modele wsparcia prawnego dla przedsiębiorców i samorządów” został bardzo pozytywnie oceniony przez uczestników wydarzenia.

Do udziału w Naszym panelu zostali zaproszeni: Pani Konsul Honorowy Republiki Francuskiej adw. Alicja Bień, Prezydent Miasta Zgierza, Pan Przemysław Staniszewski oraz Wiceprezes Zarządu Sklepów Komfort S.A.

W panelu udział również wzięli kol. adwokaci: Pani adw. Aleksandra Bierzgalska, Pan adw. Jerzy Szczepaniak oraz Pan adw. Mirosław Narolski, którzy w sposób interesujący i profesjonalny przedstawili istotę Naszej roli zawodowej w obsłudze prawnej przedsiębiorców i korzyści płynących z korzystania z pomocy adwokackiej. Rolę Moderatora panelu pełnił Pan prof. adw. Szymon Byczko, którym to osobom w imieniu własnym oraz Okręgowej Rady Adwokackiej serdecznie dziękuję.

Szczególne podziękowania kieruję do osób odpowiedzialnych za przygotowanie i organizację udziału Adwokatury w VIII Europejskim Forum Gospodarczym, bez zaangażowania których realizacja projektu nie byłaby możliwa.

Dziękuję kol. adw. Bartoszowi Prusińskiemu za pomysł i opracowanie koncepcji,  wicedziekanowi ORA w Łodzi kol. adw. Dariuszowi Wojnarowi i adw. Piotrowi Nowakowskiemu za koordynację działań Komisji Wizerunkowej, dr Katarzynie Liberskiej-Kinderman za konsultację działań wizerunkowych oraz współpracującym  przy organizacji panelu i punktu informacyjnego: kol. adw. Marii Janik, adw. Annie Głowińskiej, adw. Marcie Urbańskiej-Arendt, adw. Monice Plebaniak-Zarzyckiej, adw. Annie Mrożewskiej, adw. Annie Łowickiej, adw. Jowicie Gajownik-Zienkiewicz, adw. Marcinowi Rębowskiemu, adw. Bartoszowi Kucharskiemu, adw. Marcinowi Sadowskiemu oraz apl. adw. Annie Sawickiej, apl. adw. Marcinowi Bocheńskiemu.

Udział Łódzkiej Adwokatury w VIII Forum Europejskim Gospodarczym stanowi kolejny przykład aktywnej obecności Łódzkiej Izby Adwokackiej w życiu publicznym  oraz istotny element budowy wizerunku i pozycji adwokata i Adwokatury w społeczeństwie.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                                      

ORA w Łodzi                   

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!