krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Komunikat Dziekana

KOMUNIKAT DZIEKANA

 KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  61/2015  z dnia 2 listopada 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

                                             
Niniejszym zawiadamiam Koleżanki i Kolegów, iż zgodnie z dwuletnim zwyczajem w Dniu Wszystkich Świętych w imieniu Adwokatów Izby Łódzkiej złożone zostały wieńce na grobach byłych Dziekanów Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi (adw. Mirosława Olczyka, adw. Eugeniusza Sindlewskiego, adw. Bogdana Schmidta, adw. Józefa Zejdy, adw. Bożenny Banasik).

Został również złożony wieniec na grobie Ś. P. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joanny Agackiej – Indeckiej.

Z satysfakcją informuję także, że przedstawiciele Izby Adwokackiej w Łodzi wzięli udział w organizowanej przez Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Łodzi XXI kweście na rzecz renowacji zabytków najstarszej łódzkiej nekropolii.

Podczas kwesty 1. listopada br. Izbę Adwokacką w Łodzi reprezentowali adw. Agata Chrześcijańska, adw. Marta Urbańska – Arendt, adw. Natalia Szałamacha oraz apl. adw. Jakub Janik. Wymienionym Koleżankom i Kolegom pragnę serdecznie podziękować za poświęcony czas oraz zaangażowanie w tę szczytną inicjatywę, będącą przejawem społecznej wrażliwości i aktywności Adwokatury łódzkiej.


Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan                                                                  

ORA w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!