krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

V Forum Prawa Spółek

V FORUM PRAWA SPÓŁEK


KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr 25/2015  z dnia 12 maja 2015 r.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informuję, iż ORA w Łodzi na posiedzeniu w dniu 17 marca 2015 r.  udzieliła wsparcia i objęła honorowym patronatem V  Forum Prawa Spółek organizowane przez katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ.

V Forum Prawa Spółek  nt. „Prawa mniejszości w handlowych spółkach kapitałowych” odbędzie się w dniu 15 maja 2015 roku w Auli czerwonej WPiA UŁ, w godz. 10:oo-16:oo.

Zapraszam Koleżanki i Kolegów do udziału w Konferencji oraz powiadamiam, że za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe zgodnie z uchwałą NRA nr 57/2011 z dnia 19.11.2011 r.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Dziekan
ORA w Łodzi
adw. Jarosław Zdzisław Szymański

 

Załącznik do komunikatu nr 25-2015 Zaproszenie
Załącznik do komunikatu nr 25-2015 ZaproszenieWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!