krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

KOMUNIKAT Ośrodka Mediacji przy ORA w Łodzi

KOMUNIKAT OŚRODKA MEDIACJI PRZY ORA W ŁODZI

Szanowni Państwo,

Koleżanki, Koledzy,

Pragnę Państwa zaprosić do udziału w specjalistycznym szkoleniu z mediacji opracowanym dla adwokatów Izby Łódzkiej, które poprowadzi notariusz Barbara Pawlak, posiadająca m.in. certyfikacje mediatora The State Bar of California oraz The American Bar Association, a także uprawnienia mediatora potwierdzone przez Polskie Centrum Mediacji w zakresie specjalistycznego szkolenia z mediacji cywilnych i gospodarczych z elementami mediacji pracowniczych.

Szkolenie zostało opracowane w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego, m.in. standardy szkolenia mediatorów zawarte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, a także standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez Radę ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. W ramach spotkań zostaną przedstawione zagadnienia takie jak:

  1. Podstawy wiedzy o konflikcie, definicja, fazy,  dynamika  i eskalacja konfliktu, postawy wobec konfliktu i style radzenia sobie w sytuacji konfliktowej.

  2. Komunikacja w mediacji, konstruktywne porozumiewanie się, techniki komunikacyjne w mediacji, komunikacja niewerbalna, różnice w komunikacji płci, komunikacja wielokulturowa,

  3. Wprowadzenie do mediacji – pojęcie, cele i funkcje, specyfika i zakres stosowania, terminologia mediacji, zasady i rodzaje mediacji, dokumentacja mediacji.

  4. Etapy mediacji, przygotowanie, otwarcie, monolog mediatora, wysłuchanie stron, ustalenie potrzeb i kwestii, propozycje ugodowe, sesje mediacyjne wspólne i na osobności, mediacja pośrednia, zawarcie porozumienia.

  5. Osobowość i umiejętności mediatora, etyka w mediacji, podstawy mediacji w różnych kategoriach spraw  w prawie polskim i w UE.

    W załączeniu przekazuję Państwu szczegółowy opis proponowanego szkolenia.

Pierwsze szkolenie, obejmujące zagadnienia z zakresu wiedzy o konflikcie i komunikacji zostanie przeprowadzone w siedzibie ORA w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 199 (w pierwszym dniu szkolenia) oraz ulicy Piotrkowskiej 63 (w drugim dniu szkolenia), w dniach 9 maja 2015 r. oraz 16 maja 2015 r. (soboty w godzinach 9-17). Koszt udziału w szkoleniu (dwie soboty – 16 godzin zajęć) wynosi 420,- zł. Terminy kolejnych spotkań uzgodnione zostaną w zależności od oczekiwań uczestników. Opłatę za szkolenie należy uiścić na rachunek bankowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi o numerze 49 1020 3352 0000 1502 0108 8947, najpóźniej do dnia 8 maja 2015 r. Dla uczestników zostaną wystawione faktury. 

Zgłoszenia osób chętnych proszę przesyłać na adres: katarzyna.fulko@adwokatura.pl do piątku, tj. 8 maja br., włącznie. Jednocześnie informuję, iż deklaracja uczestnictwa w ww. szkoleniu oznaczać będzie zobowiązanie do zapłaty wskazanej powyżej opłaty.

Szkolenie zostanie przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia min. 16 osób.


Z koleżeńskim pozdrowieniem,

adw. Katarzyna Fulko

Opis szkolenia
Opis szkolenia
Opis szkolenia
Opis szkoleniaWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

1949-2019 – 70 lat Adwokatury Łódzkiej album jubileuszowy

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!