krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Konferencja „Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej”

W dniu 29 września br. w Auli Niebieskiej Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

odbyła się Konferencja

pt. „Współczesne wyzwania dla tajemnicy zawodowej”

Organizatorami tego wydarzenia była Komisja Praw Człowieka i Komisja Parlamentarno-Prawna Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat roli i znaczenia tajemnic zawodowych we współczesnym świecie, w szczególności w kontekście ostatnich zamian legislacyjnych.

Poniżej agenda Konferencji:

file-wspolczesne-wyzwania-dla-tajemnicy-zawodowej-2478.pdf
file-adwokatura-wizerunek-reklama-konkurencja-agenda-2474.pdf

W dniach 8-9 kwietnia 2016 roku w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyło się spotkanie Komisji Wizerunkowych Okręgowych Rad Adwokackich, które  przebiegało  pod hasłem „Rola komunikacji w budowaniu zaufania do Adwokatury”.

Konferencja podzielona została na dwie części.

W pierwszej z nich zaprosiliśmy Gości do wysłuchania wykładów obrazujących korzyści płynących dla Izb Adwokackich z zaplanowanej i systematycznie prowadzonej komunikacji:

  • Kreowanie wydarzeń medialnych i współpraca z mediami, jako narzędzia budowania wizerunku (zaprezentowano wymierne korzyści wizerunkowe, jakie niesie za sobą systematyczna, zaplanowana i merytoryczna współpraca z mediami) .
  • Współpraca z biurami prasowymi z perspektywy dziennikarza (zaprezentowano wpływ przekazywania dziennikarzom dobrze opracowanych materiałów na szansę ich  pojawienia się w mediach).
  • Praktyczne aspekty prowadzenia biura prasowego (przedstawiliśmy rolę i zakres obowiązków biura prasowego w poszczególnych Radach).

Druga część konferencji była poświęcona prezentacji praktycznych dokonań poszczególnych rad adwokackich i Naczelnej Rady Adwokackiej oraz wymianie doświadczeń i dyskusji. Jej celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy podejmowane dotychczas działania są adekwatne do stawianych przez środowisko oczekiwań wobec samorządu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami, które były pokazywane podczas spotkania.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!