krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Kurs języka migowego

KURS JĘZYKA MIGOWEGO

 

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  21/2016  z dnia 25 kwietnia 2016 r.

                                                 

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

 

Niniejszym informuję, Koleżanki i Kolegów, iż zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką a Polskim Związkiem Głuchych Oddziałem Łódzkim.

W związku z powyższym, zainteresowani Adwokaci mogą wziąć udział w bezpłatnym, 60-godzinnym kursie języka migowego, który będzie obywał się w formie warsztatowej i rozpocznie się w miesiącu maju w siedzibie Łódzkiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych przy ul. Nawrot 94/96, a następnie udzielać bezpłatnych porad prawnych osobom głuchoniemym oraz słabosłyszącym z wykorzystaniem usługi wideotłumacza w cyklu cotygodniowym oraz reprezentować te osoby jako pełnomocnicy z urzędu w postępowaniach sądowych.

Ze względu na bardzo utrudnioną dostępność do pomocy prawnej osób głuchoniemych i słabosłyszących, które w Łodzi stanowią grupę około 12 000 osób, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej uznał za istotne włączenie się adwokatów w możliwość pomocy prawnej tym osobom, co finalnie ma perspektywy przekształcenia się w pomoc prawną odpłatną w zakresie postępowań sądowych.

Koordynatorem projektu z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi jest kol. adw. Katarzyna Ciesielska.

Proszę o zgłaszanie zainteresowania powyższym projektem do dnia 10 maja 2016 r. do Dyrektor Biura ORA p. Agnieszki Kujawskiej. Nadto zaznaczam, że ilość miejsc w szkoleniu z podstaw języka migowego jest ograniczona.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!