krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Mediacje po NOWEMU

„Mediacje po NOWEMU” to temat debaty organizowanej przez Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi.

 • Na wydarzenie zapraszają Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi
 • Debata odbędzie się online 3 lipca (poniedziałek) o godz. 18.00.

W dniu 1 lipca 2023 roku wchodzi w życie USTAWA O ZMIANIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 614).

Niewątpliwie najbliższa nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego stała się inspiracją do podjęcia wspólnej dyskusji środowiska sędziów, przedstawicieli nauki, profesjonalnych pełnomocników, jak i mediatorów.

Podczas debaty „Mediacje po NOWEMU” omówione zostaną następujące zagadnienia.

 • Wybór sądu właściwego – ugoda obejmująca swą treścią różne postępowania sądowe.
 • Objęcie ugodą roszczeń nieobjętych pozwem w przypadku skierowania sprawy do mediacji z sądu.
 • Nowe obowiązki informacyjne mediatora.
 • Zmiany w zakresie sposobu pobierania wynagrodzenia mediatora.

W dyskusji prowadzonej online udział wezmą:

 1. Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Anna Krawczyk, koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
 2. Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Piotr Chańko, koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Łodzi, Członek Polskiej Sekcji Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME.
 3. dr Tomasz Strumiłło, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego I, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Moderatorzy spotkania:

 • adwokat Justyna Kopałka-Siwińska, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi
 • adwokat Zbigniew Bakalarczyk, mediator Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

Zapraszamy do aktywnego udziału w dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii, a także zadawania pytań prelegentom.

Link do spotkania.

___

Adwokat Karolina Wrąbel
Przewodnicząca Adwokackiego Centrum Mediacji w Łodzi

***

Organizatorami debaty są:

 • ORA Łódź – Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi
 • Adwokackie Centrum Mediacji przy ORA w Łodzi

Partnerami debaty są:

 • Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
 • Polska Sekcja Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!