krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Najlepsi aplikanci adwokaccy na 100-lecie adwokatury

5 stycznia 2018 roku, 72 aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej stało się członkami najstarszego zawodu zaufania publicznego w nowożytnej historii naszego kraju. To właśnie tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie nowego rocznika aplikantów adwokackich. Wyjątkowe nie tylko ze względu na osiągnięcie najlepszego wyniku w Polsce z egzaminu wstępnego, ale także dlatego, że zapoczątkowało obchody 100-lecia adwokatury.

Rok 2018 jest wyjątkowy dla adwokatury polskiej. Dokładnie 100 lat temu, 30 grudnia 1918 roku został wydany dekret Naczelnika Państwa „W przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego”. Ślubowanie nowego rocznika aplikantów w 2018 r. zapoczątkowało  obchody 100-lecia adwokatury w Izbie Łódzkiej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczącego Komisji, Prezesa Sądu Apelacyjnego Sędziego Sądu Apelacyjnego Tomasza Szabelskiego, Sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego  i Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Tomasza Zbrojewskiego, Sędziego Sądu Apelacyjnego w Łodzi dr. Michała Kłosa, adw. Sylwii Kubiak-Kielichowskiej oraz  prof. dr. hab. Lesława Górala.

Ślubowanie odebrał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Gratulując zdanego egzaminu z najlepszym wynikiem zdawalności w całym kraju (78% zdawalności), Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura.

W wystąpieniu podkreślił, iż ślubujący wstępują do Adwokatury Polskiej jako środowiska z potężną tradycją prawniczą, propaństwową, patriotyczną i wolnościową. Środowiska, które od samego początku istnienia w odrodzonej Rzeczpospolitej było organizowane demokratycznie w formie samorządu adwokackiego. Przedstawiciele Adwokatury Polskiej aktywnie włączyli się w budowę instytucji publicznych i wymiaru sprawiedliwości odradzającego się Państwa Polskiego, piastując najwyższe urzędy. Adwokatura wśród środowisk inteligenckich II Rzeczpospolitej złożyła największą daninę krwi w czasie II wojny światowej, ponosząc straty osobowe 60% wśród adwokatów i 90% wśród aplikantów adwokackich, a w okresie PRL-u zapisała piękną kartę w obronie praw i wolności obywatelskich m.in. w procesach politycznych począwszy od Poznania 1956 roku do procesów stanu wojennego.

Po uroczystym odczytaniu roty ślubowania, wykład okolicznościowy dotyczący misji Adwokatury i roli zawodu adwokata wygłosiła adw. Krystyna Skolecka-Kona.

Po wykładzie, adw. Sylwester Redeł, kierownik szkolenia aplikantów, zapoznał aplikantów z programem szkolenia zwracając szczególną uwagę na aspekty etyczne wykonywania tego zawodu. Jak co roku, podczas tej uroczystości wyróżniono aplikanta, którzy uzyskał najlepszy wyniki na egzaminie wstępnym. W tym roku był nim  Mateusz Podhalicz, który uzyskał 132 punktów na 150 możliwych.

Wszystkim nowym aplikantom adwokackim serdecznie gratulujemy.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!