krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Nowa siedziba ORA w Łodzi

Coraz większe zainteresowanie bezpłatnymi poradami prawnymi udzielanymi przez łódzkich adwokatów, rozpoczęta przed wakacjami akcja edukacyjna oraz wciąż zwiększająca się liczba adwokatów i związane z nią potrzeby szkoleniowe skłoniły Prezydium ORA w Łodzi do rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji planowanej od kilku lat zmiany dotychczasowej siedziby na większą.

28 listopada br., w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiciele ORA w Łodzi – Dziekan, adw. Jarosław Zdzisław Szymański oraz Wicedziekan, adw. Maciej Lenart podpisali umowę kupna nieruchomości  – Willi Zygmunta Richtera, która już niedługo stanie się nową siedzibą łódzkiej Palestry.

ORA, w obecnej kadencji bardzo rozwinęła działalność pro społeczną, czy to w postaci poradnictwa prawnego pro bono, czy realizowanych akcji o charakterze edukacyjnym i oświatowym oraz aktywność samorządu adwokackiego w przestrzeni publicznej. Pałac Richtera, który nabywamy da nam o wiele większe możliwości zaistnienia w przestrzeni społecznej, […] rozwinięcia działalności na rzecz mieszkańców Łodzi – powiedział po podpisaniu umowy Dziekan ORA. Wyrażamy dużą satysfakcję z nabycia tej nieruchomości, aczkolwiek mamy świadomość dużej odpowiedzialności. Wiemy, że jest to bardzo duże wyzwanie, gdyż będziemy musieli zadbać o ten budynek i jego otoczenie […]. Liczymy, że będziemy mogli przywrócić tej nieruchomości dawną świetność – dodał na zakończenie Dziekan Jarosław Szymański.

Nowa, większa siedziba umożliwi godne wykonywanie obowiązków ustawowych
i statutowych. Pozwoli na szkolenie większej liczby adwokatów i aplikantów adwokackich, bez konieczności wynajmowania zewnętrznych sal, a organizowane koncerty, wystawy oraz spotkania z czołowymi przedstawicielami świata nauki
i polityki dostępne będą dla szerszego grona odbiorców.

Najważniejsze jest jednak to, że będzie możliwe zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na udzielanie porad prawnych w siedzibie ORA Łodzianom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Obecnie, z uwagi na ograniczoną dostępność sal, porady prawne udzielane są jedynie w poniedziałki, a potrzeby są dużo większe.

Nieruchomość, którą kupili łódzcy adwokaci to zabytkowa Willa Zygmunta Richtera, położona przy ul. Wólczańskiej 199. Palestra już raz sprawdziła się w roli mecenasa łódzkich zabytków. Obecna siedziba – kamienica Karola Kretschmera (ul. Piotrkowska 63 ) była kilka razy, z wielka starannością i dbałością o detale, remontowana i modernizowana pod nadzorem  konserwatora zabytków.  Dziś stanowi ona stylowy element najnowszego przedsięwzięcia architektonicznego w naszym mieście,  woonerfu przy ul. 6 sierpnia.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!