krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wyniki egzaminu adwokackiego 2017

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

Nr 8/2017  z dnia 28 kwietnia 2017 r.


Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

Do egzaminu adwokackiego w tym roku w dn. 28-31 marca br. przystąpiło 96 osób. Spośród nich 84 osoby ukończyły aplikację adwokacką w Izbie Łódzkiej, zaś 11 osób przystąpiło na mocy art. 66 ust. 2 ustawy prawo o adwokaturze.

Ministerstwo Sprawiedliwości powołała dwie Komisje Egzaminacyjne, a egzamin przeprowadzono z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, rodzinnego, prawa gospodarczego oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Pragnę poinformować, iż wynik pozytywny uzyskało 81 z 96 przystępujących do egzaminu osób.

Wszystkim, którzy złożyli z egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, w imieniu własnym i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, gratuluję.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                                     

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                      

adw. Jarosław Zdzisław SzymańskiWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!