krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi – 20 Maja 2017 r.

KOMUNIKAT DZIEKANA

Nr 10/2017 z dnia 17 maja 2017 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,


Uprzejmie proszę Koleżanki i Kolegów o wypełnienie w trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Naszej Izby w dniu 20 maja br., oświadczeń i ankiet, które otrzymają Państwo w momencie rejestracji:

1. W oświadczeniu proszę o wyrażenie woli otrzymywania drukowanej wersji Palestry w 2018 roku. W przeciwnym wypadku Koleżankom i Kolegom doręczona zostanie jedynie wersja elektroniczna;

2. Ankiety dotyczyć będą Akademii Nowoczesnego Adwokata oraz Sekcji Tematycznych Praktyków Prawa.

Jednocześnie przypominam Koleżankom i Kolegom, że obecność na Zgromadzeniu jest obowiązkiem samorządowym,        a nieobecność winna zostać usprawiedliwiona.


Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!