krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

O amerykańskim prawie imigracyjnym

4 listopada br., na zaproszenie Dziekana ORA w Łodzi prof. Joseph H. Rosen wygłosił wykład poświęcony procedurom amerykańskiego prawa imigracyjnego – “An Overview of Available American Visas for Business, Tourist, and Study Options”.

Swoje wystąpienie prof. Rosen rozpoczął od krótkiego wprowadzenia do historii prawa imigracyjnego USA. Następnie omówił kategorie wiz oraz zagadnienia związane z tym, kto i na jakiej podstawie może odmówić wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, jakie uprawnienia przysługują urzędnikom imigracyjnym, objaśnił jakie są różnice w prawach i obowiązkach osób przebywających w Stanach na podstawie wiz nieimigracyjnych, osób posiadających zieloną kartę, czy obywatelstwo. Pytania, które obecni na sali adwokaci zadawali profesorowi dotyczyły głównie relacji między przewidzianą w polskim prawie instytucją zatarcia skazania, a przestępstwem wizowym polegającym na stwierdzeniu we wniosku podczas ubiegania się o wizę, że nie było się karanym podczas, gdy zgodnie z krajowymi przepisami doszło do wspomnianego zatarcia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział przeszło 120 adwokatów i aplikantów. Jak zapowiedział Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, nie było to ostanie spotkanie z profesorem Rosenem.

Wykład przeprowadzony został dla adwokatów oraz aplikantów Izby Łódzkiej w ramach doskonalenia zawodowego. Spotkania, na które zapraszani są prawnicy, specjaliści różnych dziedzin, w tym sędziowie i prokuratorzy mają na celu stałe pogłębianie wiedzy prawniczej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych adwokatów, aby jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego mogli lepiej pomagać swoim klientom potrzebującym pomocy.

Prof. Joseph H. Rosen studia prawnicze ukończył w Delaware School of Law w 1982 roku. Ponad 30 lat pracował dla agencji rządowych, z czego 20 lat jako agent specjalny Federalnego Biura Śledczego i Federalnej Straży Celnej. Jest członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów Imigracyjnych (AILA), wykładowcą prawa imigracyjnego w John Marshall Law School w Atlancie. Przez kilka lat pełnił funkcje Prezesa Stowarzyszenia Adwokatów North Fulton. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką Joseph H. Rosen Immigration Law Group, P.C. z siedzibą w Roswell Atlanta w stanie Georgia. Jest jedynym amerykańskim adwokatem zarejestrowanym na listach konsulatu w Warszawie i Krakowie, który może reprezentować Polaków w sprawach z zakresu prawa imigracyjnego przed amerykańskimi urzędnikami.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!