krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

O ARBITRAŻU MIĘDZYNARODOWYM

Organizatorem był Sąd Arbitrażowy Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

W sali kominkowej siedziby ORA wykłady wygłosili: adw. Jarosław Pączek – arbiter międzynarodowy oraz Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Sławomir Cieślak – wiceprezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej.

Prelegenci szczególną uwagę zwrócili na umocowanie prawne tej formy rozwiązywania sporów, rolę arbitrażu, a także na jego źródła.

Wszystkim przybyłym na wykład za obecność dziękują Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański wraz z Prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej prof. zw. dr hab. Marią Królikowską-Olczak.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!