krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

O źródłach finansowania zakupu nowej siedziby dla Izby Adwokackiej w Łodzi

Pół wieku temu, nasi koledzy podjęli decyzję o zakupie budynku przy ul. Piotrkowskiej 63. Ulica Piotrkowska wyglądała inaczej. Inne były potrzeby Izby Adwokackiej. Inna była liczba jej członków.  Dziś w dalszym ciągu wyróżnia się od innych, ale to już zewnętrzny blichtr. Jej wielkość nie wystarcza, a warunki pracy  jakie  mają zatrudniani przez nas pracownicy, oraz koledzy, którzy dla samorządu poświęcają swój wolny czas są coraz gorsze.

Oczywistymi są pytania o to czy naszą Izbę stać na zakup nieruchomości i gdzie kończą się nasze finansowe możliwości. Trzeba więc jasno powiedzieć, że nie możemy zakupić nieruchomości bez zaciągania zobowiązań kredytowych (o warunkach na jakich możemy je zaciągnąć będzie na zgromadzeniu mówiła mec. Barbara Kosińska). Kwota środków finansowych jakie w budżecie została zapreliminowana na wydatki z

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!