krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Obchody Dnia Niepodległości

Z okazji 98. rocznicy odzyskania niepodległości w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, w dniu 9 listopada odbył się tradycyjny już „Wieczór Niepodległości”.

Uroczysty „Wieczór Niepodległości” swoją obecnością obok Koleżanek i Kolegów Adwokatów Izby Łódzkiej uświetniło wielu zaproszonych gości m.in. w osobach: Pani Poseł Katarzyny Lubnauer, Dyrektora Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli UW Pana Ireneusza Krześnickiego reprezentującego Wojewodę Łódzkiego prof. Zbigniewa Raua, Prezydenta Miasta Zgierza Pana Przemysława Konrada Staniszewskiego. Obecni byli także przedstawiciele władz sądownictwa i prokuratury oraz prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego i środowisk inteligenckich Naszego miasta.

Zebranych gości powitał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który podkreślił wagę kultywowania etosu inteligencji polskiej, którego istotą była praca formacyjna zmierzająca do utrzymania tożsamości narodowej, edukacji społeczeństwa, pielęgnowania kultury oraz kształtowania obywatelskich postaw w trosce o dobro wspólne. Dziekan podkreślił, że tego typu forma uczczenia święta odzyskania niepodległości służy budowie poczucia wspólnoty wartości życia społecznego, kultywowania tradycji i dania świadectwa patriotycznej i propaństwowej postawie środowisk inteligenckich.

Po wprowadzeniu Dziekana ORA w Łodzi wykład okolicznościowy pt. ,,Odzyskanie niepodległości w 1918 r. – lekcja na dziś”› wygłosił red. Marek Zając. Uroczysty „Wieczór Niepodległości” uświetniła również część artystyczna w postaci recitalu fortepianowego w wykonaniu wybitnego pianisty Pana Pawła Kowalskiego.

Po części oficjalnej Dziekan ORA w Łodzi zaprosił zgromadzonych gości na poczęstunek. Ukoronowaniem uroczystości było wspólne odśpiewanie najbardziej znanych i lubianych pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Pana Pawła Kowalskiego.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!