krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Egzamin adwokacki

EGZAMIN ADWOKACKI

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia  26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.)  w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj.:

1. doktorów nauk prawnych,

2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,

3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowoakcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej  4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat  w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,

7. osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

8. osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,

9. osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;  

na dzień 15 marca 2016 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 16 marca 2016 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, na dzień 17 marca 2016 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 18 marca 2016 r. – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki. 

Zgodnie z treścią art. 78a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, wniosek  o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci adwokaccy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania,  a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wybranej komisji egzaminacyjnej.

Egzamin adwokacki zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w: 

I.  Białymstoku ul. Przejazd 2A, kod 15-430, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w: 

1. Białymstoku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, węgorzewski, wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża, Suwałki;

2. Olsztynie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: olsztyński, bartoszycki, lidzbarski, iławski, ostródzki, nidzicki, szczycieński, mrągowski, kętrzyński i miasto na prawach powiatu: Olsztyn;

3. Siedlcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bialski, garwoliński, łosicki, łukowski, miński, parczewski, radzyński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, oraz gmina Kołbiel z powiatu otwockiego, gmina Poświętne, Jadów, Strachówka z powiatu wołomińskiego, Kłoczew z powiatu ryckiego, Hanna z powiatu włodawskiego i miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska i Siedlce.  

II.   Gdańsku ul. Chlebnicka 48/51, kod 80-830, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Gdańsku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, pucki, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, braniewski, elbląski, oraz gminy: Kisielice i Susz z powiatu iławskiego, gminę Orneta z powiatu lidzbarskiego i miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg;

2. Koszalinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: koszaliński, białogardzki, bytowski, kołobrzeski, sławieński, drawski, szczecinecki, świdwiński, słupski, człuchowski, lęborski i miasta na prawach powiatu: Koszalin, Słupsk.  

III. Katowicach ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Katowicach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, bieruńskolędziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;

2. Bielsku-Białej obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;

3. Częstochowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;

4. Opolu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole.  

IV. Kielcach ul. Św. Leonarda 1/30, kod 25-311, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Kielcach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, konecki, ostrowiecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki, włoszczowski, miechowski i miasto na prawach powiatu: Kielce;

2. Radomiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: radomski, szydłowiecki, kozienicki, grójecki, białobrzeski, zwoleński, przysuski, lipski i miasto na prawach powiatu: Radom.  

V.  Krakowie ul. Stefana Batorego 17, kod 31-135, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w: 

Krakowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, wielicki, tatrzański i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz, Tarnów.  

VI. Lublinie ul. Grottgera 7/1, kod 20-029, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w:

Lublinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: rycki, lubartowski, włodawski, puławski, łęczyński, lubelski, opolski, świdnicki, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, hrubieszowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i miasta na prawach powiatu: Chełm, Lublin, Zamość.  

VII.   Łodzi ul. Wólczańska 199, kod 90-531, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w:

Łodzi obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, sochaczewski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, żyrardowski  i miasta na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice. 

VIII.   Poznaniu ul. Konopnickiej 15, kod 60-771, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Poznaniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: chodzieski, czarnkowskotrzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kaliski, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, śremski, średzki, turecki, wałecki, wągrowiecki, wieruszowski, wrzesiński, złotowski i miasta na prawach powiatu: Kalisz, Konin, Leszno, Poznań;

2. Zielonej Górze obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: zielonogórski, krośnieński, żarski, żagański, nowosolski, świebodziński, międzyrzecki, strzeleckodrezdenecki, gorzowski, sulęciński, słubicki, choszczeński, myśliborski, wolsztyński, wschowski i miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski.  

IX. Rzeszowie ul. Litewska 4/8, kod 35-302, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w: 

Rzeszowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, janowski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, opatowski, przemyski, przeworski, ropczyckosędziszowski, rzeszowski, sanocki, sandomierski, stalowowolski, staszowski, strzyżowski, tarnobrzeski i miasta na prawach powiatu: Krosno, Przemyśl, Rzeszów i Tarnobrzeg. 

X. Szczecinie ul. Plac Stefana Batorego 3, kod 70-207, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w:

Szczecinie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: goleniowski, gryficki, gryfiński, kamieński, łobeski, policki, pyrzycki, stargardzki i miasta na prawach powiatu: Szczecin, Świnoujście.  

XI. Toruniu ul. Rynek Staromiejski 17, kod 87-100, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Toruniu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński; grudziądzki, lipnowski, nowomiejski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń, Włocławek;

2. Bydgoszczy obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bydgoski, chojnicki, inowrocławski, mogileński, nakielski, świecki, sępoleński, tucholski, żniński i miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz;

3. Płocku obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: płocki, sierpecki, płoński, gostyniński, ciechanowski, mławski, kutnowski, łęczycki, działdowski, pułtuski, żuromiński i miasto na prawach powiatu: Płock.  

XII.  Warszawie Al. Ujazdowskie 49, kod 00-536, dla obszaru właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w: 

Warszawie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: grodziski, legionowski, makowski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przasnyski, warszawski zachodni, nowodworski, wołomiński, wyszkowski oraz gmina Sulejówek z powiatu mińskiego i miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, m.st. Warszawa.  

XIII.   Wrocławiu ul. Sądowa 4, kod 50-046, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

1. Wrocławiu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: górowski, głogowski, jaworski, legnicki, lubiński, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, złotoryjski i miasta na prawach powiatu: Wrocław, Legnica;

2. Wałbrzychu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bolesławiecki, dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, lwówecki, kłodzki, lubański, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, zgorzelecki i miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra.  

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2016 r. – przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 23 lutego 2016 r. – przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Termin dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, tj. 30 stycznia 2016 r. pomimo, iż wypada w sobotę – dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy – nie podlega wydłużeniu do dnia 1 lutego 2016 r. Do terminu tego, jako terminu prawa materialnego, nie ma zastosowania art. 57 § 4 k.p.a.   

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.480 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt złotych).

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin adwokacki w 2016 r.“.  

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:  
I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:

1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,
2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki. 

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze odpowiednio:
1.  kwestionariusz osobowy,
2.  życiorys,
3.  dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
4.  kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
5.  dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa  w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,
6.  dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
7.  dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
8.  dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
9.  dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,
10.  dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,  11.  oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki, 12.  3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim
Ogłoszenie o egzaminie adwokackimWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!