krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Praktycy i teoretycy prawa dyskutowali o reformach wymiaru sprawiedliwości


1 grudnia 2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja  Reformy wymiaru sprawiedliwości a interes publiczny. Organizatorem konferencji była Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi oraz Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja zgromadziła ponad 100  praktyków i teoretyków prawa.

Konferencję otworzyła prof. dr hab. Agnieszka Liszewska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ, która zauważyła, że temat konferencji  idealnie wpisuje się w obecne czasy, gdyż  reforma wymiaru sprawiedliwości  dzieje się na naszych oczach.

Zaniepokojenie tą sytuacją wyraziła prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ, która zauważyła, że zmiany odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a pytanie „czy przeprowadzane reformy są rzeczywistym remedium na nasze schorzenia?” nabiera wyjątkowej mocy.  Pani profesor  podkreśliła  wagę niezależności sędziowskiej, niezależność od władzy  oraz konieczność czytelnego podziału władzy, tak aby system wymiaru sprawiedliwości nie był niebezpieczny dla samych obywateli.

Prof. dr hab. Maciej Szpunar, Rzecznik Generalny Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, poruszał istotną kwestię czy Unia Europejska ma kompetencje, aby przyglądać się polskiemu wymiarowi sprawiedliwości? Co się stanie jeśli w którymś momencie sądy narodowe stracą przymiot niezależności.

Adw. Renata Degener, Zastępca Kanclerza Sekcji w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, zwróciła uwagę, że model powoływania sędziego pozostaje w korelacji z niezależnością i niezawisłością sędziego; im bardziej polityczne ciało, które powołuje sędziego  i im  krótsza kadencja, tym większe prawdopodobieństwo nacisków ze strony wybierającego.

Adw. prof. dr hab.  Jacek Skrzydło, Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, zastanawiał się, czy polska skarga konstytucyjna jest jeszcze środkiem odwoławczym? 

Prof. dr hab. Agnieszka Grzelak, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zauważyła, że w tej chwili nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który we właściwy sposób mógłby ocenić proponowane reformy.

Adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu odniósł się do niezawisłości  sędziowskiej określając ją  nie tylko przywilej, ale prawo dla obywatela do niezależnego i niezawisłego ocenienia jego sprawy. Krytycznie odniósł się również do proponowanych reform zaznaczając, że jest to  punktowa nowelizacja dotycząca tylko kilku kwestii, które w żaden sposób nie przyspieszą prowadzenia prac w sądach. Wyraził żal, że nie podjęto próby całościowej próby kodeksu cywilnego, a zamiast tego  stworzono namiastkę nowelizacji, która znacząco zwiększa  wpływ polityków na sądownictwo. Zdaniem profesora Gutowskiego w całościowym bilansie wymiana kadrowa poszczególnych sędziów nie wpłynie na udrożnienie i usprawnienie wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowując konferencję adw. Jarosław Zdzisław Szymański, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, zastanawiał się który typ reform: kadrowy, strukturalno-organizacyjny , a może przede wszystkim reforma procedur zapewni w Polsce standard przyzwoitej legislacji.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!