krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Plac zabaw od adwokatów

W dni 3 stycznia 2023 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej nastąpiło uroczyste przekazanie darowizny w wys. 30 tys. PLN. na ręce przedstawicieli UMŁ. To prezent adwokatów z Lyonu dla dzieci uchodźców z Ukrainy z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mileszkach. Darowizna to efekt podpisanego w obiegłym roku porozumienia pomiędzy ORA Łódź – Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi a Urzędem Miasta Łodzi.

“Dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe bez współpracy partnerskiej Izb Adwokackich w Łodzi i Lyonie, która mimo że formalnie rozpoczęła się w latach ’90 ubiegłego wieku, to trwa już od końca lat ’70 ubiegłego wieku” – powiedział dzisiaj adw. Bartosz Zacharek – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Zagranicznej ORA. To dzięki pracy i staraniom Bartosza Zacharka współpraca z adwokatami lyońskimi jest tak efektywna.

W uroczystym przekazaniu darowizny wzięli udział jako gospodarze m.in. dziekan ORA w Łodzi Sylwester Redeł oraz adw. Bartosz Zacharek – Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, Adam Pustelnik – Wiceprezydent m. Łodzi oraz Renata Drozdowska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki w Łodzi.

Podsumowując spotkanie dziekan Sylwester Redeł podkreślił rolę samorządu terytorialnego w świadczeniu pomocy uchodźcom z Ukrainy w sektorze edukacji, w procesie włączenia dzieci z Ukrainy w polski system oświatowy. Wyraził także nadzieję, że adwokaci jak dotychczas będą nadal obecni przy świadczeniu pomocy uchodźcom, zarówno prawnej, jak i tej zwykłej codziennej.

___

Biuro prasowe ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!