krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Współpraca adwokatur Łodzi i Lyonu

Jest mi niezmiernie miło powiadomić, że

1. w dniu 27 lutego 2014 r. o godz. 16.00 w siedzibie ORA w Łodzi odbędzie się wyjątkowe w skali kraju uroczyste podpisanie aktu odnowienia umowy o współpracy pomiędzy adwokaturą polską a francuską z 1994 r. na poziomie izb adwokackich łódzkiej i Lyonu.

2. W dniu 28 lutego 2014 r. o godzinie 15.30 w siedzibie ORA będzie miała miejsce konferencja poświęcona problemowi niezależności adwokata pozostającego w stosunku pracy. Dziekan francuskiej Izby Adwokackiej przedstawi francuską perspektywę spojrzenia na ten problem, gdyż w tym właśnie państwie dopuszczono możliwość zatrudnienia adwokata w ramach umowy o pracę.

W związku z powyższym do Łodzi przybędzie delegacja francuska złożona z wybitnych francuskich adwokatów i przedstawicieli adwokackich władz samorządowych.

Wśród dostojnych Gości – oprócz najwyższych przedstawicieli adwokatury łódzkiej – znajdą się m.in. znani we Francji adwokaci:

1. obecny Dziekan Izby w Lyonie – adw. Pierre-Yves Joly (uznany specjalista z zakresu fuzji i przejęć spółek oraz prawa naprawczego),

2. adw. Guy de Foresta (adwokat zajmujący się prawem gospodarczym, prowadzący szereg spraw związanych z Polską)

3. adw. Geneviève BIOT-CROZET (dyrektor Szkoły Adwokatów we Francji).

Ciekawostką jest fakt, że Mec. Guy de Foresta pozostaje w związku małżeńskim z Polką i może się pochwalić znajomością języka polskiego. Pan mecenas jest również zasłużonym przyjacielem naszego kraju.
Wizyta delegacji francuskiej adwokatów z Lyonu, wynika z wieloletnich więzów przyjaźni naszej Izby z Izbą Adwokacką w Lyonie, których początek przypadł jeszcze na lata 80 -te. Osobą szczególnie zasłużoną dla ich rozwoju była ś.p. adw. Bożenna Banasik – Dziekan Izby Łódzkiej w latach 1998-2003 r.

Poniżej ważniejsze wydarzenia z historii kontaktów łódzkiej adwokatury z adwokaturą francuską:

1. w październiku 1990 r. grupa adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej z Łodzi złożyła wizytę w Genewie i Lyonie. W czasie tygodniowego pobytu zostały zacieśnione stosunki z adwokatami i aplikantami szwajcarskimi i francuskimi, zwiedzano okolice Lyonu, region Beaujolais, rozgrywano nawet mecze w piłkę nożną.

2. w roku 1994 r. zawarto umowę o współpracy izb adwokackich łódzkiej i francuskiej.

3. w grudniu 1999 r. podczas uroczystości palestry francuskiej w Lyonie zostały przyznane francuskie staże dla aplikantów polskich.

4. w maju 2003 r. w Łodzi została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaźni Prawników Polskich i Frankofońskich konferencja „Autorytet państwa – wymiar sprawiedliwości – media”. Wzięli w niej udział Prokurator Republiki Francuskiej Paul Michel, dziekan Rady Adwokackiej Lyonu adw. Erie Jeantet, Prokurator Generalny Lyonu Francis Faletti oraz prezes Sądu Apelacyjnego z Lyonu Pierre Vitaz. Obrady toczyły się w sali Rady Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi – pod patronatem medialnym „Rzeczpospolitej” i Radia Łódź – oraz merytorycznym m.in. Ministerstw Sprawiedliwości.

5. we wrześniu 2004 r. odbyła się w Lyonie konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk prawniczych obu miast, poświęcona problematyce postępowań nagłych w prawie karnym, cywilnym i administracyjnym. Miejscem obrad była stara siedziba Pałacu Sprawiedliwości w Lyonie, uczestniczyli w niej członkowie najwyższych władz adwokatów, prokuratorów i sędziów.

6. również we wrześniu 2004 roku w lokalu Barreau de Lyon odbyło się spotkanie Dziekana Andrzeja Pelca z Dziekanem Eric’em Jeantet i członkami Rady Adwokackiej w Lyonie. Wizyta w Lyonie była okazją do odnowienia współpracy między Izbami, sprecyzowania jej zasad i zaprezentowania listy adwokatów zainteresowanych współpracą z Lyonem. Strona francuska zadeklarowała przyjęcia na trzymiesięczne staże aplikantów ze znajomością języka francuskiego. Wyrażono zadowolenie z dotychczasowych kontaktów oraz ustalono, iż zachodzi konieczność rozwijania więzi zawodowych i towarzyskich między aplikantami i młodymi adwokatami z obu izb.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!