krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów

POLSKO-UKRAIŃSKIE SZKOLENIE ADWOKATÓW

KOMUNIKAT DZIEKANA 

nr 22/2015  z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy,

W minioną sobotę, 25 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie „I Polsko-Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów”. Podczas tygodniowego pobytu w Polsce adwokaci biorący udział w szkoleniu odwiedzili szereg instytucji mających przybliżyć naszym gościom strukturę i zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Organizatorami wizyty ukraińskich Kolegów była Naczelna Rada Adwokacka oraz na terenie Izby Łódzkiej ORA w Łodzi, w imieniu której jako współorganizator projektu działał Pan Mecenas Jarosław Szczepaniak.

W pierwszym dniu szkolenia adwokaci udali się do Trybunału Konstytucyjnego, w którym przedstawiono im zasady powoływania Sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zapoznano z funkcjonowaniem sądu konstytucyjnego. Następnie delegacja udała się do położonej niedaleko siedziby Ambasady Ukrainy, gdzie po krótkiej rozmowie z Ambasadorem Andrijem Deszczycą odbyło się spotkanie z Pierwszym Sekretarzem Ambasady Ukrainy – Natalią Żytariuk.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Ministerstwie Sprawiedliwości. Delegację adwokatów z Ukrainy, której towarzyszyli adwokaci z Polski: adw. Justyna Mazur, adw. Jarosław Szczepaniak, adw. Piotr Osiewacz i adw. Wojciech Hermelin, przyjął Minister Sprawiedliwości RP Cezary Grabarczyk. Podczas spotkania Minister Grabarczyk przedstawił gościom zasady tworzenia prawa polskiego, przypomniał okres wstępowania Polski do Unii Europejskiej oraz związane z tym problemy, a także wskazał sposoby ich rozwiązywania.

Po wizycie w Ministerstwie Sprawiedliwości goście udali się do kancelarii adwokackich w Bydgoszczy, Częstochowie, Łodzi i Krakowie, gdzie pod okiem polskich adwokatów poznawali tajniki pracy adwokata.

W sobotniej uroczystości udział wzięło 25 osób. Zgromadzeni goście wysłuchali wystąpienia przedstawiciela delegacji ukraińskiej, poświęconego kondycji samorządu adwokackiego na Ukrainie oraz planowanym kierunkom zmian.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali podjęci w siedzibie ORA  w Łodzi poczęstunkiem.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Dziekan ORA w Łodzi

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Więcej zdjeć z pobytu Gości z Ukrainy w Polsce można obejrzeć w naszej G A L E R I I

w zakładce POLSKO-UKRAIŃSKIE SZKOLENIE ADWOKATÓW ‘2015Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!