krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Prawna strona sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

PRAWNA STRONA SPORU WOKÓŁ TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

Prawna strona sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego

18 grudnia 2015 r. w siedzibie ORA w Łodzi odbyła się dedykowana środowiskom inteligenckim prelekcja pt. „Prawne aspekty sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego”, którą wygłosił adw. dr hab. prof. nadzw, UŁ Szymon Byczko, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, adwokat specjalizujący się w formułowaniu skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego, wielokrotnie reprezentujący przed Trybunałem organy adwokatury.

W prelekcji udział wzięli reprezentanci Porozumienia Łódzkich Samorządów Zaufania Publicznego w osobach pani Jolanty Dziubińskiej, Dziekana Okręgu Łódzkiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, arch. Jacka Jańca, Prezesa Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, pani Barbary Kumor i pana Jacka Czyża – Członków Rady Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Wśród zgromadzonych znaleźli się również przedstawiciele zawodów prawniczych oraz środowiska akademickiego, pracownicy mediów, studenci prawa oraz mieszkańcy Łodzi.

Spotkanie otworzył Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który podkreślił szczególną troskę Adwokatury o szeroką debatę społeczną: „Czujemy się tym środowiskiem, które powinno inicjować pewnego rodzaju wymianę myśli i poglądów”. „Adwokatura w sposób apolityczny, bo nie stajemy się stroną sporu politycznego, reaguje z punktu widzenia świata pryncypiów prawnych i wartości. ” – podkreślił.

W trakcie prelekcji, adw. dr hab. prof. nadzw, UŁ Szymon Byczko  szczegółowo i metodycznie omówił między innymi kwestię skuteczności uchwał Sejmu VIII kadencji unieważniających uchwały Sejmu VII kadencji, powołujących na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a także faktyczne funkcjonowanie w sytuacji bieżącej wszystkich „nowych” dziesięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wśród poruszonych kwestii znalazła się również możliwość faktycznego funkcjonowania Trybunału w przyszłości. Konstatacją spotkania było wskazanie na niemożność działania Trybunału, do jakiego może dojść w niedalekiej przyszłości w związku z nowelizacją Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zakładającą orzekanie w pełnych trzynastoosobowych składach oraz chronologiczne rozstrzyganie spraw.   

W drugiej części spotkania odbyła się dyskusja, w trakcie której zgromadzeni goście mieli możliwość zadania pytań mówcy, jak również szerokiej wymiany zdań oraz opinii. Głos zabrał m. in. dr Jarosław Sułkowski (adiunkt Katedry Prawa Konstytucyjnego, radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego), który odnosząc się do części zagadnień poruszanych przez mówcę wskazał kilka uwag i sugestii m. in co do ostateczności orzeczeń Trybunału, komentując istniejące w przestrzeni publicznej próby kwestionowania ważności tych orzeczeń, podkreślając także istnienie punktu granicznego i końcowego, gdzie ktoś rozstrzyga spór bezdyskusyjnie.   

Kończąc spotkanie, Wicedziekan ORA w Łodzi, adw. Dariusz Wojnar, podziękował za udział prelegentowi oraz zgromadzonym licznie gościom.  Podkreślił również niepolityczny charakter dyskusji. „Zgromadziliśmy się, aby rozmawiać o prawie. Wyłącznie o prawie.”- zaznaczył.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!