krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

III Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów

III POLSKO-UKRAIŃSKIE SZKOLENIE ADWOKATÓW

Wszyscy, którzy uważnie śledzą Serwis Informacyjny Adwokatury, wiedzą zapewne, że w dniach od 29 listopada do 7 grudnia 2015 gościliśmy Koleżanki i Kolegów z Ukrainy. Pięcioro adwokatów z Kijowa, w tym troje Członków Rady Adwokatów miasta Kijowa na czele z Jej Wiceprzewodniczącym Adw. Walentinem Stepiukiem odwiedziło nasz kraj.

Pierwsze cztery dni z dziewięciodniowej wizyty w Polsce, Uczestnicy szkolenia spędzili w Warszawie. Przybyłych Gości przyjął w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Piotr Osiewacz – Koordynator NRA ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy. W trakcie całego pobytu Adwokaci z Ukrainy zapoznali się z funkcjonowaniem organów Wymiaru Sprawiedliwości i Polskiego Samorządu Adwokackiego.

Drugiego dnia wizyty, w poniedziałek 30 listopada br. Delegacja odwiedziła Sąd Najwyższy. O zasadach funkcjonowania Sądu, strukturze organizacyjnej i historii mówił Dyrektor Biura Organizacyjnego Pan Krzysztof Śledziewski. Następnie Goście spotkali się z Przedstawicielami Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego: Prof. dr hab. Jackiem Kosonogą i Prof. dr hab. Mateuszem Pilichem. Podczas rozmowy padały pytania dotyczące zarówno podobieństw, jak i różnic w procedurze cywilnej i karnej, polskiej i ukraińskiej. W tym samym dniu Goście spotkali się w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej z I Sekretarzem Ambasady Svitlaną Krysa i I Sekretarzem Ambasady Oleksandrem Borysenko. Dyplomaci Ukraińscy opowiedzieli o swojej pracy i problemach z jakimi stykają się na co dzień, pomagając obywatelom Ukrainy, przebywającym w Polsce.

We wtorek, 01 grudnia br., tym razem pod okiem adw. Jarosława Szczepaniaka – Koordynatora NRA ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy, Delegację przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak, któremu towarzyszyli Dyrektorzy Departamentów, Ich Zastępcy i Naczelnicy Wydziałów. Spotkanie zaplanowane na ok. półtorej godziny przedłużyło się o ponad godzinę. Adwokaci z Kijowa wręcz zasypali Gospodarzy gradem pytań. Interesowały Ich zarówno zasady funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości, jak również jego struktura oraz wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na podejmowane prace legislacyjne. Po spotkaniu Uczestnicy szkolenia udali się na spacer po Starym Rynku.

Kolejnego dnia opiekę nad z grupą adwokatów z Kijowa przejęła adwokat Natalia Szałamacha – Członek Komisji Parlamentarno-Prawnej i Praw Człowieka ORA w Łodzi. Czwarty dzień pobytu w Polsce rozpoczął się od zwiedzania Zamku Królewskiego w Warszawie. Następnie adwokaci udali się pod siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej, gdzie czekał już na nich adwokat Jarosław Szczepaniak. Tutaj przyjął Gości i poprowadził spotkanie Przedstawiciel NRA adwokat Ziemisław Gintowt, który przedstawił Koleżankom i Kolegom z Ukrainy zasady funkcjonowania polskiego samorządu adwokackiego. W spotkaniu uczestniczył także adwokat Robert Małecki z Izby Adwokackiej w Warszawie. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem Muzeum Adwokatury Polskiej. Zbiory muzeum były dla Gości z Ukrainy miłym zaskoczeniem, bowiem – jak sami mówili – w Ich kraju nie ma podobnego miejsca. Po wizycie w NRA cała grupa udała się w podróż do Łodzi, gdzie miała spędzić kolejne dni szkolenia.

Czwartek, 3 grudnia, rozpoczął się od zwiedzania Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przybyłych na miejsce przyjęła adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Pani Dr. Izabela Skomerska-Muchowska. Goście, obejrzeli aule Wydziału, salę posiedzeń sądowych oraz Klinikę Prawa, a następnie zostali podjęci ponownie przez Dr Izabelę Skomerską-Muchowską. Pani adiunkt opowiedziała o historii Wydziału oraz przedstawiła możliwości współpracy, między uczelnią, a Adwokaturą Ukraińską. Kolejnym punktem wizyty była wycieczka do Sądu Okręgowego w Łodzi. Po gmachu Sądu oprowadzili Gości: SSO Robert Świecki – Wiceprezes Sądu Okręgowego w Łodzi, SSO Ewa Chałubińska – Rzecznik Prasowy ds. cywilnych oraz Mirosław Godziszewski – Wicedyrektor SO. Ukraińscy adwokaci zwiedzili m.in. największą salę rozpraw w budynku Sądu przy ulicy Dąbrowskiego oraz salę „S”, znajdującą się w nowym gmachu w której toczą się procesy najniebezpieczniejszych grup przestępczych. Warto w tym miejscu dodać, iż nowa część Sądu Okręgowego w Łodzi należy do najnowocześniejszych w Polsce. Goście rozmawiali o polskich procedurach karnej i cywilnej oraz zapoznali się z możliwością rejestrowania rozpraw cywilnych w systemie ReCourt. Uczestniczy szkolenia zwiedzieli też biuro obsługi interesantów, a korzystając z uprzejmości Wiceprezesa Sądu mieli możliwość spotkania się w Jego gabinecie i zadawania pytań na tematy związane z funkcjonowaniem sądownictwa polskiego. Wycieczka zakończyła się w pokoju adwokackim, gdzie największe wrażenie wzbudziły wiszące w szafach togi adwokackie. Dzień zakończył się wizytą w jednej z łódzkich kancelarii adwokackich, gdzie Koleżanki i Koledzy z Ukrainy mieli możliwość poznania pracy polskiego adwokata, problemów związanych z prowadzeniem spraw i strukturą biura.

W piątek, 4 grudnia br. adwokaci zza naszej wschodniej granicy wzięli udział w organizowanym przez NRA, ORA w Łodzi oraz Instytut Europejski w Łodzi, seminarium poświęconemu problemowi uchodźstwa w Unii Europejskiej. Gości przywitał Dziekan ORA w Łodzi adwokat Jarosław Zdzisław Szymański, a seminarium poprowadził adwokat Jarosław Szczepaniak. Wśród zaproszonych Gości przybyli: przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, sądownictwa, nauki, a także przedstawiciele okręgowych rad adwokackich z całej Polski oraz Koleżanki i Koledzy, adwokaci w większości z Łódzkiej Izby Adwokackiej. Problemy związane z napływem imigrantów do Unii Europejskiej starali się przybliżyć zebranym znamienici wykładowcy: Prof. dr hab. Piotr Daranowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, Prof. dr hab. Jacek Skrzydło – adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ, Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Daniel Witko z tejże fundacji, Adw. Alicja Bień – Honorowy Konsul Republiki Francji, Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Witold Gerlicz – Dyrektor Instytutu Europejskiego w Łodzi oraz wspomniani wcześniej Adw. Walentin Stepiuk, Dr Izabela Skomerska-Muchowska i Adw. Piotr Osiewacz. W przerwach, pomiędzy wykładami, przybyli goście zadawali prowadzącym wiele pytań związanych z omawianymi zagadnieniami. Treść wystąpień pokazała, że problem uchodźstwa jest niezwykle żywy także, a może w szczególności wśród adwokatów. Również liczba przybyłych na seminarium osób, przesądziła o potrzebie organizowania podobnych spotkań. W czasie, gdy trwały wykłady, Adwokaci z Ukrainy odwiedzili także Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi.   Wytrwałość słuchaczy, którzy zostali do końca seminarium, została nagrodzona wspólną fotografią. Kolejnym punktem „III Polsko-Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów” była uroczystość jego zakończenia. Odbyła się ona w siedzibie ORA w Łodzi. Gospodarz – Dziekan ORA w Łodzi, po przywitaniu wszystkich przybyłych Gości,  podsumował przebieg szkolenia i wręczył Koleżankom i Kolegom z Ukrainy drobne upominki. Następnie głos zabrał adw. Jarosław Szczepaniak, który w kilku słowach przypomniał historię współpracy między Adwokaturą Polską i Ukraińską. Adwokaci z Ukrainy, a dokładnie Walentyn Stepiuk i Mykhailo Zaviriukha podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z pobytu w Polsce. W dalszej części spotkania obecni na uroczystości, mogli obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę fotograficzną, upamiętniającą kontakty, jakie polscy i ukraińscy adwokaci nawiązali jeszcze podczas przewrotu na Majdanie. Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości, Goście zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Tym miłym akcentem zakończyło się „III Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów”.

Sobota, 5 grudnia, była dla Uczestników szkolenia dniem wolnym. Tego dnia, osoby chcące to uczynić, zwiedziły Łódź, a wieczorem, już zupełnie towarzysko, wszyscy spotkali się z Koleżankami i Kolegami z Łodzi.

W niedzielę Adwokaci z Kijowa udali się w drogę powrotną do swoich domów.

„III Polsko-Ukraińskie Szkolenie Adwokatów” wpisało się na stałe w tradycję organizowania podobnych spotkań, będącą owocem zawartej, między Naczelną Radą Adwokacką i Radą Adwokatów miasta Kijowa, Umową współpracy. Inicjatywa, której korzenie sięgają wizyty polskich adwokatów w Kijowie, jak miała miejsce w lutym 2014 roku, spotyka się z życzliwym przyjęciem zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. W szkoleniach uczestniczyło łącznie ok. 30 adwokatów z Polski i Ukrainy. Wypada mieć nadzieję, że współpraca, między oboma samorządami adwokackimi, sąsiadujących ze sobą krajów, będzie rozwijać się dalej.

 

Adw. Jarosław Szczepaniak

Koordynator Naczelnej Rady Adwokackiej

Ds. Współpracy z Adwokaturą Ukrainy

(Pełna galeria zdjęć)Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!