krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

„Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju miasta”

„PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU MIASTA”

Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju miasta”. Pod takim hasłem odbyło się pierwsze z dwóch zaplanowanych na wrzesień seminariów, organizowanych przez ORA w Łodzi we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi w ramach inicjatywy „Łódzcy Adwokaci dla swojego miasta”.

Adwokaci, jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, angażują się w dialog dotyczący kwestii istotnych dla mieszkańców miasta i jego rozwoju, stąd temat partnerstwa publiczno-prywatnego i jego roli w realizacji inwestycji miejskich.

Interdyscyplinarność oraz ważkość tematu partnerstwa publiczno-prywatnego w przestrzeni miejskiej uwydatniła obecność przedstawicieli m. in. Urzędu Miasta Łodzi, samorządu Architektów czy Notariuszy, w osobach Wiceprezydenta Miasta Łodzi Pana Marka Cieślaka, Prezesa Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów Pana Jacka Jańca, a także Prezesa Rady Izby Notarialnej w Łodzi notariusza Aleksandra Szymańskiego.

Podczas spotkania swoje referaty zaprezentowali: Roman Cieślak – p.o. Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych UMŁ, Justyna Piech – inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UMŁ, Łukasz Dziekoński – prezes Funduszu Marguerite, adw. Grzegorz Stefański oraz adw. Marcin Sadowski – członkowie Izby Adwokackiej w Łodzi.

Jesteśmy w sposób naturalny predysponowani do krzewienia wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym w aspekcie prawnym wśród naszych klientów” powiedział w trakcie podsumowania Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

Kolejne seminarium „Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju miasta” odbędzie się 28 września o godzinie 18:00 w siedzibie ORA w Łodzi.

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!