krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Seminarium poświęcone tematyce uchodźctwa w Unii Europejskiej

SEMINARIUM POŚWIĘCONE TEMATYCE UCHODŹCTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

4 grudnia 2015 r. w siedzibie Instytutu Europejskiego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 262, w ramach III Polsko-Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów odbyło się seminarium poświęcone problematyce uchodźctwa w Unii Europejskiej.

W gronie przybyłych gości znaleźli się między innymi: Jacek Winiarski – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Rafał Rogala – Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adw. Alicja Bień – Konsul Honorowy- Republiki Francuskiej, adw. Walentin Stepiuk – Wiceprzewodniczący Rady Adwokatów Miasta Kijowa, prof. Krzysztof Indecki – Kierownik Katedry Prawa Karnego Międzynarodowego WPiA UŁ, prof. Piotr Derenowski – Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA UŁ,  Witold Gerlicz – Dyrektor Instytutu Europejskiego w Łodzi, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi – SSO Krzysztof Kacprzak, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych – Grzegorz Wyszogrodzki, Dziekan ORA w Toruniu – adw. Wiktor Indan–Pykno, a także przedstawiciele dziekanów izby częstochowskiej oraz krakowskiej.

Uczestników konferencji powitał Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który zwrócił uwagę na szczególną rolę praw człowieka jako dobra wspólnego: „Prawa człowieka są niezbywalną wartością cywilizacji euroatlantyckiej, zarówno w aspekcie aksjologicznym, jak i prawnym”. „O te prawa trzeba zawsze zabiegać. W sposób naturalny adwokatura jest predysponowana do przypominania o tych wartościach.” – zaznaczył.

W ramach seminarium uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładów prof. Piotra Derenowskiego i prof. Jacka Skrzydło, prezes Danuty Przywary i pana Daniela Witko, adw. Alicji Bień, ministra Rafała Rogali, adw. Walentina Stepiuka, dr Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej, a także adw. Piotra Osiewacza.

Spotkanie odbyło się w ramach trzeciej edycji „Polsko-Ukraińskiego Szkolenia Adwokatów”, organizowanego cyklicznie w ramach długofalowej współpracy Adwokatury Polskiej i Adwokatury Ukraińskiej. Po seminarium w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199 odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia.

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!