krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ślubowanie aplikantów adwokackich

4 stycznia 2019 roku, 51 aplikantów adwokackich Izby Łódzkiej stało się członkami najstarszego zawodu zaufania publicznego w nowożytnej historii naszego kraju. To właśnie tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie nowego rocznika aplikantów adwokackich. Wyjątkowe nie tylko ze względu na osiągnięcie najlepszego wyniku w Polsce z egzaminu wstępnego, ale także dlatego, że zapoczątkowało obchody 70-lecia Izby Łódzkiej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczącego Komisji, Prezesa Sądu Apelacyjnego Sędziego Sądu Apelacyjnego Tomasza Szabelskiego, SSA dr Michała Kłosa, prof. dr. hab. Lesława Górala, Ślubowanie odebrał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Gratulując zdanego egzaminu z najlepszym wynikiem zdawalności w całym kraju (65,8% zdawalności), Dziekan wyraził nadzieję, że w codziennej nauce i pracy aplikanci będą kierować się wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura.

W wystąpieniu podkreślił, iż ślubujący wstępują do Adwokatury Polskiej jako środowiska z potężną tradycją propaństwową, patriotyczną, wolnościową i samorządową. Słowa gratulacji skierował do aplikantów również Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Tomasz Szabelski. Po uroczystych wystąpieniach Dziekan odczytał Rotę Ślubowania Aplikanckiego.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!