krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Spotkanie z dyrektorem ZDiT i radnymi

SPOTKANIE Z DYREKTOREM ZDIT I RADNYMI

 

KOMUNIKAT  DZIEKANA 

nr  15/2016  z  29 marca 2016 r.

 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Niniejszym informuję Koleżanki i Kolegów, iż 5 kwietnia 2016 r., o godz. 18.00, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 199, odbędzie się spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, panem Grzegorzem Nitą, oraz radnymi Rady Miejskiej w Łodzi (w tym adw. Maciejem Rakowskim).

Podczas spotkania przedstawione zostaną zamierzenia władz miasta w zakresie ruchu drogowego oraz komunikacji zbiorowej, w tym także w kwestii parkingów przy budynkach sądów w Łodzi.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do przedstawienia opinii łódzkiej palestry na temat organizacji komunikacji samochodowej i publicznej w Naszym mieście, w szczególności do wyrażenia zdania na temat planowanych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa (strefy „Tempo 30”, technicznych ograniczeń prędkości), a także zapewnienia priorytetu dla komunikacji zbiorowej przy ograniczeniu dostępności dla samochodów kilku ulic śródmiejskich.

Załączam prezentację „Model zrównoważonego transportu w Łodzi 2020+”, która może stanowić wyjściowy materiał do dyskusji.

Serdecznie zapraszam Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w spotkaniu oraz dyskusji o sprawach ważnych dla Naszego miasta.

 

Z koleżeńskimi pozdrowieniami

Dziekan                                                                  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi                         

adw. Jarosław Zdzisław Szymański

Prezentacja „Model zrównoważonego transportu w Łodzi 2020+”
Prezentacja „Model zrównoważonego transportu w Łodzi 2020+”Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!