krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE IZBY

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZGROMADZENIE IZBY

KOMUNIKAT

 

Okręgowa  Rada  Adwokacka w Łodzi

 

informuje, że

 

SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE  ZGROMADZENIE  IZBY

ADWOKACKIEJ W ŁODZI

 

zostało wyznaczone

 

na  dzień  21 maja 2016 r. o godz. 9oo

w  „Auli 1000” Centrum Kliniczno-Dydaktycznego

Uniwersytetu Medycznego

w  Łodzi  przy  ul. Pomorskiej 251

 

 

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, będzie doręczone uczestnikom Zgromadzenia listem poleconym.

 

 

 

 

 

 

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!