krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Stan prawny nieruchomości

I. Stan prawny

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej 199, oznaczona numerem ewidencyjnym działki nr 87/9 obręb P – 30. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla przedmiotowej nieruchomości księgę wieczystą numer LD1M/0000121709/8. Łączna powierzchnia działki to 2.954 m2. Dotychczas z nieruchomości na zasadzie dzierżawy korzystała spółka Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o. o.

W dziale II prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej ujawniona jest Gmina Miejska Łódź. Własność tej nieruchomości Skarb Państwa nabył w drodze zasiedzenia (przemilczenia) na mocy postanowienia Sądu Powiatowego w Łodzi V Wydział Cywilny z 3 marca 1960 r. sygn. akt: V Ns I 3786/59. Gmina Miejska Łódź została ujawniona w&nbsp

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!