krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Szkolenie zawodowe w Warce

SZKOLENIE ZAWODOWE W WARCE

 

K O M U N I K A T

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

i Komisja Doskonalenia Zawodowego ORA w Łodzi

 

informuje

Koleżanki i Kolegów

adwokatów  

 

że w dniach 16-17 kwietnia 2016 r.

organizuje szkolenie zawodowe  

 w Warce (mazowieckie) – Hotel „Sielanka nad Pilicą”

( http://www.sielanka.pl/)

z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i podatkowego

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są   do  dnia  31 marca 2016 r.

w sekretariacie Rady:

tel./fax 42 632-89-81,  tel.42 632-78-12, 42 632-66-07

bądź mailem: ref.osobowy@lodz.adwokatura.pl

z  wypełnionym formularzem oraz  dokonaną  wpłatą  496,- zł.

na  rachunek  ORA: 

BS w Skierniewicach O/Łódź  74 9297 0005 0188 8770 2110 0002

z  dopiskiem:  „opłata za szkolenie – WARKA – wiosna 2016”.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

         UWAGA:

         Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez korzystania z noclegu

         w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota) w kwocie 144,00 zł.

         z ilością 10 punktów szkoleniowych

         (koszty obejmują: serwisy  kawowe  oraz  obiad)

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik:

  • formularz zgłoszeniowy;
  • program szkolenia;

 

Program szkolenia Warka 16-17 kwietnia 2016 r.
Program szkolenia Warka 16-17 kwietnia 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy szkolenia Warka 16-17 kwietnia 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy szkolenia Warka 16-17 kwietnia 2016 r.

        

Mapa dojazdowa Hotel Sielanka nad PilicąWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!