krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Trwa akcja edukacyjna skierowana do seniorów

TRWA AKCJA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO SENIORÓW

Trwa akcja edukacyjna skierowana do seniorów
Począwszy od października b.r., Adwokatura Łódzka we współpracy z Towarzystwem Aktywizacji Kreatywnej prowadzi działania mające na celu zwiększenie świadomości  prawnej osób starszych poprzez kameralne wykłady oraz poradnictwo prawne pro  bono.

Dotychczas w ramach spotkań łódzkich adwokatów z seniorami, odbywających się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Śródmieście przy ul. Andrzeja Struga 14, wykłady poprowadziły adw. Aleksandra Bierzgalska oraz adw. Anna Gręda.

Pierwsze ze spotkań, poprowadzone przez adw. Aleksandrę Bierzgalską, dotyczyło umów zawieranych powszechnie w życiu codziennym, w tym klauzuli niedozwolonych, praw konsumenta do reklamacji  i rękojmi czy zawierania umów przez telefon.

3 listopada br. odbył się drugi z serii kameralnych wykładów pt. “Prawa pacjenta i odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej”, poprowadzony przez adw. Annę Grędę. Poruszone zostały między innymi kwestie podstawowych praw pacjenta oraz możliwości dochodzenia roszczeń w związku z wystąpieniem błędu w sztuce lekarskiej.

Po każdym ze spotkań przedstawiciele Izby Adwokackiej w Łodzi udzielają osobom starszym porad prawnych pro bono. Kolejne spotkanie w ramach akcji edukacyjnej skierowanej do łódzkich seniorów zaplanowane jest na 3 grudnia br.

 

 Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!