krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zgromadzenie Izby – lista kandydatur

Szanowni Państwo,
Na podstawie uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi podjętej w dniu 25 maja 2021 r. Poz. 2 pkt 2/1 w związku z mającym się odbyć w dniu 12 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Zgromadzeniem Izby Adwokackiej w Łodzi, Sekretariat ORA w Łodzi przedstawia poniżej listę kandydatów do prezydium i komisji ww. Zgromadzenia zgodnie z §5 ust.3 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 19 grudnia 2020 r.

Lista kandydatów do prezydium i komisji Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi wskazuje:

  • przewodniczącego;
  • dwóch wiceprzewodniczących;
  • dwóch sekretarzy,
  • skład osobowy Komisji Mandatowej;
  • skład osobowy Komisji Wnioskowej;
  • skład osobowy Komisji Skrutacyjnej;

ZOBACZ LISTĘ KANDYDATUR

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Kujawska
Dyrektor Biura ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!