krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Ubezpieczenia OC

 

Szanowni Państwo,

W ślad za Komunikatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej przesłanym na Państwa skrzynki mailowe w dniu 10 grudnia br., dotyczącym informacji o zawarciu nowej umowy generalnej w zakresie programu ubezpieczeniowego dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych, dla adwokatów na lata 2022-2025 i zmian w niej zawartej uprzejmie informuję, że będę rekomendował na najbliższym Posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi planowanym na dzień 18 stycznia 2022 r., podjęcie uchwały w przedmiocie rozłożenia na raty płatności z tytułu w/w ubezpieczenia zgodnie z możliwościami wskazanymi przez NRA, tak aby praktyka w łódzkiej Izbie pozostała bez zmian.

Poniżej linki do wyliczenia składki za ubezpieczenie w ramach płatności miesięcznych, kwartalnych lub rocznych oraz powtórzoną informację Prezesa NRA z dnia 10 grudnia br.

  • informacja Prezesa NRA – CZYTAJ

  • Tabela wysokości składek OC od 2022 do 2025 – CZYTAJ

W przypadku wyrażenia przez ORA w Łodzi zgody na rozłożenie płatności za ubezpieczenie na raty (w wysokościach miesięcznych jak w załączniku) winniście Państwo uiszczać miesięcznie opłatę łączną tj. składkę samorządową i składkę z tytułu ubezpieczenia (w zależności od posiadanego wariantu ubezpieczenia) na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – tak jak do tej pory.

W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia poprzez wypełnienie deklaracji – tak jak to miało miejsce do tej pory.

Wszelkich informacji dotyczących ubezpieczenia udziela Pani Bożenna Grzymska z referatu osobowego adwokatów 42 632 78 12; ref.osobowy@lodz.adwokatura.pl

Łączę wyrazy szacunku

adw. dr Sylwester Redeł
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!