krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Uchwała  Poz. 3 pkt 5 Okręgowej  Rady  Adwokackiej  w  Łodzi z  dnia 17 maja 2022  r.

w przedmiocie wysokości kosztów postępowania obciążających adwokata, któremu udzielono ostrzeżenia dziekańskiego

Na podstawie art. 44 ust.1 w zw. z art.48 ust.3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
– Prawo o adwokaturze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 poz.1651 z późn.zm.), Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi uchwala:

  1. Wysokość kosztów postępowania obciążających adwokata, któremu udzielono ostrzeżenia dziekańskiego nie może być wyższa niż 500,00 zł.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  3. Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Łodzi.

 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!