krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2019 r.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi z głębokim zaniepokojeniem przyjęła informacje o legislacyjnej inicjatywie poselskiej posłów Solidarnej Polski zmian w ustawie o sądach powszechnych oraz ustawie o Sądzie Najwyższym, która naszym zdaniem narusza zasadę konstytucyjną trójpodziału władzy oraz niezawisłości sędziowskiej, co jest charakterystyczne dla systemów totalitarnych. Skoro politycy nie mieli żadnych wątpliwości odnośnie dopuszczalności krytyki władzy sądowniczej i takiej się dopuszczali, to z kolei naturalnym, w ramach zasady trójpodziału władzy i wzajemnego powściągania się władz, musi być tolerowanie przez polityków krytyki ze strony władzy sądowniczej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości i nikt z tego powodu nie może prześladowany i ścigany dyscyplinarnie. To wola polityczna polityków i przyjęte przez nich metody doprowadziły do punktu, w którym znalazł się polski wymiar sprawiedliwości. Podzielamy poglądy, iż proces tworzenia prawa został sprowadzony na bardzo niski profesjonalnie poziom jakości legislacji i jakości prawnej samych ustaw. Często skutkuje to sprzecznością zapisów ustawowych z Konstytucją RP oraz z prawem europejskim.

Szkodliwym byłoby dla obywateli RP, gdyby władza ustawodawcza i wykonawcza zdominowały i podporządkowały sobie, poprzez projektowane ustawy, władzę sądowniczą. W demokratycznym państwie prawnym strach nie może stać się, ani pozaustawowym, ani tym bardziej ustawowym instrumentem jakiejkolwiek władzy publicznej, zarówno wobec obywateli, jak również wobec innych władz.

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża nadzieję, że większość sejmowa znajdzie w sobie odpowiedzialność i mądrość , aby nie dopuścić do uchwalenia tak szkodliwego prawa.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!