krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ w Łodzi

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża przekonanie, iż oczekiwaniem  przeważającej części społeczeństwa polskiego wobec rządzących są takie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, które  będą budować zaufanie do bezstronnych i niezawisłych sądów, urzeczywistnią zasadę sprawiedliwości w prowadzonych postępowaniach i wydawanych orzeczeniach, odformalizują i uproszczą procedury, a przez to będą transparentne, zrozumiałe i intelektualnie dostępne dla obywateli nieposiadających wykształcenia prawniczego.  
 
Przyjęte przez parlament RP ustawy o SN i KRS niewątpliwie nie spełniają żadnego z powyższych warunków.
 
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi  z niepokojem stwierdza, iż również przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian postępowania w sprawach cywilnych jest całkowitym zaprzeczeniem oczekiwań społecznych. 
 
Przewiduje on bowiem wprowadzenie rozwiązań niweczących prawo obywatela do sprawiedliwego i merytorycznego rozpoznania jego sprawy na rzecz wyjątkowego formalizmu, polegającego na wymogu  spełnienia wielu formalnych rygorów nakładanych na strony postępowania, których niedochowanie  pozwoli uchylić się sądowi od merytorycznego rozpoznania sprawy poprzez zwrot lub odrzucenie pism procesowych. 
 
Wymiar sprawiedliwości staje się wymiarem formalności, nie mającym nic wspólnego z realizacją zasady sprawiedliwości, w którym odbywa się swoiste polowanie na błędy formalne strony bądź jej pełnomocnika, powodujące niekorzystne skutki procesowe dla obywatela bądź skutkujące  nierozpoznaniem merytorycznym istoty sprawy .
 
Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmian kodeksu postępowania cywilnego jest całkowitym zaprzeczeniem deklarowanych  wartości, takich jak prawo każdego obywatela do sprawiedliwego, rzeczywistego rozpoznania jego sprawy wnoszonej przed sąd oraz zbliżenie wymiaru sprawiedliwości do obywateli poprzez jego odformalizowanie i uproszczenie procedur sądowych.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!