krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

UCHWAŁA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W ŁODZI

Uchwała ORA w Łodzi
z dnia 19 listopada 2015 r.

Prawa i wolności obywatelskie są gwarancją poszanowania ludzkiej godności i prawa do życia w pokoju społecznym. Doświadczenie historyczne uczy, że mogą być one realizowane wyłącznie w demokratycznym państwie prawnym – czyli takim, w którym władza państwowa działa na podstawie i w granicach prawa, które nie może być traktowane instrumentalnie dla osiągnięcia doraźnych celów politycznych. Demokratyczne i stabilne prawo jest wartością nadrzędną. Dlatego też ORA w Łodzi apeluje do Naczelnej Rady Adwokackiej o zwrócenie się do Sejmu RP oraz do Pana Prezydenta RP z apelem o troskę i rozwagę w zachowaniu demokratycznych standardów w porządku prawnym państwa – w imię odpowiedzialności za losy Rzeczypospolitej przy pracach zmierzających do opracowania zapowiadanych projektów ustaw, dotyczących:

– ponownego połączenia stanowisk Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego,
– powołania Izby Wyższej Sądu Najwyższego z udziałem osób reprezentujących czynnik społeczny, która miałaby orzekać w sprawach prawomocnych wyroków sądów cywilnych i karnych bulwersujących opinię społeczną,
– zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

Adwokatura Łódzka wyraża niepokój wobec każdego zachowania, którego celem jest dążenie do umocnienia prymatu polityki nad prawem będącym filarem demokratycznego państwa prawnego.

ORA w ŁodziWarto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!