krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich

10 stycznia 2020 roku to wyjątkowa data dla osób rozpoczynający aplikację adwokacką. Po godzinie 18:00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich. Podczas uroczystości, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański w swoim wystąpieniu, zwracał szczególną uwagę na etos zawodu adwokata oraz samorządność i niezależność adwokatury, jako gwarancji realizacji misji zawodu adwokata, przede wszystkim w aspekcie ochrony praw i wolności obywatelskiej.

W ślad za słowami Dziekana, uroczyście i z należytą estymą, z ust ślubujących padły słowa roty o tym, że aplikant adwokacki będzie przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony prawi wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście w osobach członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej: Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej SSA Dariusz Limiera, SSR dr Krzysztof Kurosz oraz adw. Anna Gąsecka.

Jak co roku, podczas tej uroczystości wyróżniono aplikanta z najlepszym wynikiem na egzaminie wstępnym. W tym roku był nim Kamil Pabian, który uzyskał 132 punkty na 150 możliwych. Moment ten, był okazją do przywołania ogólnopolskiej klasyfikacji wyników z egzaminu wstępnego, w której łódzki wynik uplasował się na II miejscu z 72,9% zdawalnością.

Wszystkim nowym aplikantom adwokackim serdecznie gratulujemy.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!