krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Uroczyste ślubowanie aplikantów adwokackich

W czwartkowy wieczór, 8 stycznia, w sali kameralnej Teatru Muzycznego ślubowanie złożyli aplikanci rozpoczynający naukę zawodu w ORA w Łodzi.

Zebranych gości – aplikantów in spe, ich rodziny, przyjaciół oraz patronów przywitał Dziekan ORA w Łodzi, adw. Jarosław Zdzisław Szymański. „Musicie Państwo mieć świadomość, że stajecie się dziś członkami zawodu zaufania publicznego, szczególnego i wyjątkowego, najstarszego zawodu zaufania publicznego w nowożytnej historii naszego kraju […]. Stajecie się Państwo spadkobiercami i kontynuatorami wielkiej tradycji Adwokatury Polskiej, która zawsze była propaństwowa i patriotyczna. Adwokaci, szczególnie w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej pełnili pierwszoplanowe funkcje publiczne i państwowe […]. Adwokatura jest powołana do udzielania pomocy prawnej i współdziałania w zakresie ochrony prawi wolności obywatelskich. To jest nasza misja – misja niesienia pomocy prawnej człowiekowi potrzebującemu tejże pomocy” – powiedział, zwracając się do aplikantów Dziekan Jarosław Szymański.

Gratulując zebranym pomyślnie zdanego egzaminu Dziekan wyraził nadzieję, iż w codziennej nauce i pracy aplikanci kierować się będą wysokimi standardami etycznymi, którym hołduje Adwokatura,  z szacunkiem odnosząc się do patronów, koleżanek i kolegów oraz klientów. „Pamiętajcie Państwo, jako pewne przesłanie z dnia dzisiejszego, o jednej rzeczy – bycie dobrym prawnikiem jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do bycia dobrym adwokatem. Adwokat nie jest jedynie dostawcą wysoko wykwalifikowanej usługi prawniczej. Adwokat musi umieć spojrzeć szerzej na świat wartości” – powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Dziekan Jarosław Szymański. Po wystąpieniu Dziekana, przyszli aplikanci złożyli ślubowanie. 

Do misji i społecznej funkcji Adwokatury odniosła się również, w wygłoszonym wykładzie okolicznościowym, adw. Krystyna Skolecka-Kona. Zwróciła uwagę na fakt, że zawód adwokata, jest zawodem niezależnym, adwokat w swej pracy zależny jest jedynie od swojego etycznego poziomu. Jest to zawód wymagający ustawicznej pracy. Zawód, którego uczyć się trzeba całe życie. Zawód, który jest sztuką, który wymaga powołania. „To jest piękny zawód, ale trzeba go lubić, trzeba go rozumieć, trzeba chcieć go wykonywać” – powiedziała zebranym adw. Krystyna Skolecka-Kona.

W dalszej części spotkania zastępca kierownika szkolenia aplikantów, adw. dr Bartosz Kucharski, przedstawił informacje dotyczące programu szkolenia oraz statusu aplikanta. Omówił cele aplikacji, którymi są zapoznanie z etyką i godnością zwodu oraz zasadami ich przestrzegania, a także praktyczny aspekt przebiegu aplikacji.

Na zakończenie uroczystości wyróżnionych zostało troje aplikantów, którzy uzyskali najlepszy wynik podczas egzaminu wstępnego. Nagrody z rąk adw. Bartosza Kucharskiego odebrały: apl. adw. Paulina Zbroch, apl. adw. Daria Słobodzian oraz apl. adw. Katarzyna Wenne.

W tym roku, w Izbie Łódzkiej naukę na aplikacji prawniczej rozpoczyna 68 aplikantów.Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!