krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

VII Forum Prawa Spółek „Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych”

Program

VII Forum Prawa Spółek

„Ochrona wierzycieli w spółkach handlowych”


19 maja 2017 roku

Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

Aula Czerwona

 

Rejestracja uczestników – godz. 8:30 – 9:45

Powitalna kawa 9:30-10:00

 

Otwarcie konferencji – godz. 10:00

Prof. UŁ dr hab. Agnieszka Liszewska,

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner,

Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego

 

Przedstawienie referatów – godz. 10:15

 

Spółka z o.o. bez kapitału zakładowego o realnej wartości ale bezpieczna dla wierzycieli – Prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak (Uniwersytet Wrocławski)

 

Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego – Dr hab. Konrad Osajda

(Uniwersytet Warszawski, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego)
 

Ochrona wierzycieli spółek zależnych w grupach kapitałowych – Prof. zw. dr hab. Adam Opalski (Uniwersytet Warszawski)
 

Odpowiedzialność tzw. przebijająca w prawie niemieckim – Dr hab. Piotr M. Wiórek (Uniwersytet Wrocławski)
 

Odpowiedzialność przebijająca w prawie polskim? Propozycje de sententiae ferenda – Prof. UŁ dr hab. Aleksander Kappes (Uniwersytet Łódzki)
 

Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w prawie upadłościowym – Prof. UE dr hab. Aleksander Witosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

 

Przerwa – lunch bufetowy, kawa, herbata – godz. 12:30-13.15

 

Dyskusja otwarta – godz. 13.15 – 15:30

 

Moderator dyskusji i podsumowanie – Prof. zw. dr hab. Urszula Promińska (Uniwersytet Łódzki)

 

Zamknięcie VII i zaproszenie na VIII Forum Prawa Spółek w 2018 roku około godz. 15:30 – Prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner

 

Pożegnalna kawa

 

* za udział w Forum przyznanych zostanie 5 punktów szkoleniowych 

* rejestracja adwokatów i aplikantów adwokackich możliwa w dniu wydarzenia 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!