krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wieczór Niepodległości w siedzibie ORA

Tradycją łódzkiej palestry stało się organizowanie Wieczorów Niepodległości, uroczystych spotkań adwokatów z przedstawicielami środowisk inteligenckich oraz artystycznych naszego miasta
i wspólne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. W tym roku obchodziliśmy 99. rocznicę tego wydarzenia.

Uroczysty Wieczór Niepodległości swoją obecnością obok Koleżanek i Kolegów Adwokatów Izby Łódzkiej uświetniło wielu zaproszonych gości w osobach przedstawicieli  władz wojewódzkich, miasta Łodzi i Zgierza, władzy sądownictwa i prokuratury oraz prezesów samorządów zawodów zaufania publicznego i środowisk inteligenckich naszego miasta.

Zebranych gości powitał Dziekan ORA w Łodzi adw. Jarosław Zdzisław Szymański, który przypomniał, że wspólny Wieczór Niepodległości jest wyrazem pamięci środowisk inteligenckich oraz świadectwem kultywowania tradycji i wartości życia narodowego. Dziekan podkreślił, że obecni na sali przedstawiciele różnych środowisk są spadkobiercami etosu inteligencji polskiej, która pomimo potężnych przemian cywilizacyjnych, jest dla naszych środowisk wyzwaniem i powołaniem.

W trakcie uroczystości multimedialny wykład okolicznościowy Wolnościowy bohater dwóch narodów wygłosiła prof. UŁ dr hab. Jolanta A. Daszyńska, historyk i twórca Wydziału Wojskoznawstwa UŁ, a całość uświetnił występ Pani Joanny Łubkowskiej przy akompaniamencie Pana Jakuba Czecha. Słowo wstępne o muzyce wygłosiła Pani Elżbieta Stępnik.

Po części oficjalnej nastąpił uroczysty poczęstunek, a także wspólne śpiewanie pieśni narodowych i patriotycznych.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!