krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wspomnienia

Kondolencje

Koledze Adwokatowi Markowi Błaszkowskiemu wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca składają DZIEKAN adw. Jarosław Zdzisław Szymański i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi Koło Adwokatów

Więcej

Kondolencje

Koleżance Adwokat Czesławie Pawłowskiej Wieloletniemu Członkowi ORA w Łodzi Koleżance Adwokat Julicie Pawłowskiej Koledze Adwokatowi Sławomirowi Szatkiewiczowi Sekretarzowi ORA w Łodzi wyrazy głębokiego współczucia z

Więcej

Kondolencje

Koledze Adwokatowi dr Sylwestrowi Redełowi Członkowi Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci brata składają DZIEKAN adw. Jarosław Zdzisław Szymański i

Więcej

Kondolencje

Koledze Adwokatowi Piotrowi Kona Koleżance Adwokat Julii Kona-Garszyńskiej Koledze Adwokatowi Filipowi Kona Koleżance Adwokat Bożenie Kona Koleżance Adwokat Joannie Hahn-Kona wyrazy głębokiego współczucia z powodu

Więcej

Warto odwiedzić

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!

warto-wiedziec-osrodek-mediacji

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
Alfabetyczny spis adwokatów i aplikantów adwokackich