krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wykład adw. dr Piotra Karlika

Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na bezpłatny wykład dla adwokatów i aplikantów adwokackich: 

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy”. 

Wykładowca: Pan adw. dr Piotr Karlik – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego UAM. 

Czas trwania: 180 min. 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 24 listopada 2021 r.  

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego. 

Wykład nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/ 

W przypadku nieposiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.  

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia. 

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq 

adw. Grzegorz Kopeć
Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego przy NRA  

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!