krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Wykorzystanie pomieszczeń obecnej siedziby

Poziom 1

Na pierwszym piętrze znajdują się dwa pomieszczenia, które wykorzystywane są na biura Rady, pokój Dziekana oraz dwie sale, w których odbywają się wszystkie spotkania oraz wydarzenia organizowane w siedzibie ORA, m.im: posiedzenie, posiedzenia sądu dyscyplinarnego, posiedzenia komisji, wykłady.

Referat dyscyplinarny oraz kasa  (pokój w lewej części korytarza)

W jednym z pokoju znajduje się kasowa część referatu finansowego (kasa i obsługa faktur) oraz referat dyscyplinarny.

Kasa przyjmuje wpłaty od adwokatów oraz aplikantów adwokackich, dokonuje wypłat wynagrodzeń mi.in. dla wykładowców, zajmuje się seniorami, obsługuje komisję do spraw Grtotnik oraz komisję funduszu wzajemnej pomocy koleżeńskiej.

Referat dyscyplinarny zajmuje się:

  • przyjmowaniem skarg,
  • obsługą rzecznika d

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!