krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zawody Zaufania Publicznego jednym głosem

 

6 czerwca 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie organizacji regionalnych zrzeszających samorządy tychże zawodów, tj. adwokatów, lekarzy, notariuszy, architektów, radców prawnych, inżynierów budownictwa, doradców podatkowych, komorników, biegłych rewidentów, diagnostów laboratoryjnych, pielęgniarek i położnych, aptekarzy oraz współpracujących z samorządami stowarzyszeń: Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, Polskiej Izby Fizjoterapeutów, Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów.  

Dzięki staraniom organizatorów po raz pierwszy w historii w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa spotkali się ze sobą przedstawiciele porozumień regionalnych samorządów zawodów zaufania publicznego a mianowicie:

·        Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Krakowie

·        Łódzkie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

·        Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

·        Opolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

·        Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

·        Warmińsko-Mazurskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

·        Wielkopolskie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Zebrani wyrazili wolę budowy ogólnokrajowej organizacji zrzeszającej wszystkie samorządy zawodów zaufania publicznego, które reprezentują rzeszę ponad 720 tys. ich członków wykonujących zawody zaufania publicznego.

Obrady uwieńczyło przyjęcie wspólnego stanowiska:

“Zebrani w Łodzi w dniu 6 czerwca 2018 r. przedstawiciele Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego postanowili nawiązać współpracę w wymiarze ogólnokrajowym między reprezentowanymi na spotkaniu podmiotami w celu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy nimi oraz integracji i konsolidacji samorządów na poziomie izbowym, a także podejmowania wspólnych inicjatyw zmierzających do popularyzowania wartości ustrojowej samorządności zawodowej zawodów zaufania publicznego, prowadzenia działań edukacyjnych w społeczeństwie dotyczących idei samorządności zawodowej oraz szczególnej roli społecznej i misji tych zawodów. Zebrani uznali, iż współdziałanie na tym poziomie organizacyjnym samorządów zawodów zaufania publicznego pozwoli uzyskać większy wpływ, adekwatny do ich znaczenia społecznego, na procesy legislacyjne dotyczące samorządności zawodów zaufania publicznego w porządku prawnym RP oraz warunków funkcjonowania zawodów.”

Po zakończeniu formalnych obrad – przedstawiciele zaprzyjaźnionych samorządów spotkali się Łódzkim Domu Kutury, im. Marsz. J. Piłsudskiego, gdzie w godzinach wieczornych wysłuchali pasjonującego wykładu redaktora Marka Zająca (dziennikarza i publicysty specjalizującego się w tematyce społecznej, historyka).

W czasie wykładu red. M. Zając z właściwą sobie erudycją i znawstwem zagadnień publicznych podzielił się z zebranymi nie tylko wiedzą na temat historycznego znaczenia samorządności zawodowej ale także swoimi refleksjami na temat odbioru społecznego samorządu i naszych zawodów, uwrażliwił zebranych na współczesne wyzwania i odpowiedzialność, przed jakimi staje dziś cała polska inteligencja. Doskonale przyjęty – pełen humoru i życzliwych rad portret samorządności zawodowej –  „tchnął wiatr w żagle zgromadzonych”, jak doskonale ujął to organizator Ogólnopolskiego Spotkania Samorządów Zawodowych i prowadzący wieczór Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Jarosław Z. Szymański.

W drugiej części spotkania wieczornego przedstawiciele samorządów zawodowych integrowali się przy utworach muzycznych, które wykonywały w sposób niebywale profesjonalny dwa zespoły składające się z muzykujących architektów łódzkich i warszawskich.

Zważywszy na doskonałą atmosferę towarzyszącą zorganizowanemu spotkaniu i wspólne stanowisko przyjęte w uchwale – nie może być wątpliwości, że otworzyło ono nowy rozdział w historii polskiej samorządności zawodowej zawodów obdarzanych przymiotem zaufania publicznego.

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!