krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Żegnamy Ikonę Adwokatury Łódzkiej śp. adw. Krystynę Skolecką-Kona

Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi, z ogromnym smutkiem zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2019 r. odeszła do wieczności Ikona Adwokatury Łódzkiej, Pierwsza Dama Adwokatury, która już za życia stała się legendą

śp. adw. Krystyna Skolecka-Kona

skolecka-pozegnanie-big

Była członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi od 1952 roku. Praktykę adwokacką wykonywała od 1955 roku, początkowo w Zespole Adwokackim nr 3 w Łodzi, a następnie do 1989 roku w Zespole Adwokackim nr 6 w Łodzi. W latach 1990 – 2018 wykonywała zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Przez wiele lat pełniła znaczące funkcje w samorządzie adwokackim: członka Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich i egzaminatora, kierownika szkolenia aplikantów adwokackich, przewodniczącej Komisji Konkursów Krasomówczych Aplikantów Adwokackich, członka Okręgowych Rad Adwokackich kadencji lat 1992-1995, 1995-1998 oraz 2004-2007, wielokrotnego delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury.

Była obrońcą w procesach politycznych, jako jedyna kobieta adwokat została internowana w stanie wojennym. Za szczególne osiągnięcia i dorobek zawodowy, postawę moralno-etyczną, odwagę cywilną i niezłomność charakteru została odznaczona Honorową Odznaką m. Łodzi, Złotą Odznaką Adwokatury, Wielką Odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Dla obrońcy Praw Człowieka – Adwokatura Polska”, Krzyżem Wolności i Solidarności.

W zmarłej Adwokatura straciła wybitnego obrońcę w sprawach karnych, oratora, adwokata wykonującego zawód z poczuciem misji, humanistę i erudytę, prawnika o niekwestionowanym autorytecie, wychowawcę wielu pokoleń adwokatów, człowieka o wielkim sercu i życzliwości dla świata i ludzi.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 13 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00 Mszą żałobną w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki w Łodzi a następnie o godzinie 14:00 na cmentarzu komunalnym na Dołach.

W imieniu adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi

Rodzinie Zmarłej wyrazy współczucia

Składają

Dziekan
adw. Jarosław Zdzisław Szymański
i Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi

Koło Adwokatów Seniorów

oraz pracownicy Biura ORA

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!