krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Łodzi.

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(Dz.U. z 2020 r. Poz.1651 z późn.zm ), przepisów Regulaminu w sprawie zasad zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz uchwały Nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu KZA:

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W ŁODZI
zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawcze Izby Adwokackiej w Łodzi w trybie stacjonarnym.
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. od godz. 09:00 w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w „Auli 1000” przy ulicy Pomorskiej 251

Na podstawie uchwały ORA w Łodzi z dnia 10 lutego 2022 r. Poz.2 pkt 2/1:

  • odstąpiono od wymogu obecności określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia niezbędnej do otwarcia Zgromadzenia
    (podstawa prawna § 12 ust.3 ww. Regulaminu KZA)
  • całkowicie zniesiono wymóg udziału w głosowaniu określonej minimalnej liczby uczestników Zgromadzenia
    (podstawa prawna § 26 ust.3 ww. Regulaminu KZA)

 

Zgodnie z przepisem §10 ust. 1 i 2 ww. Regulaminu KZA uczestnictwo w Zgromadzeniu jest obowiązkowe, a nieobecność powinna być usprawiedliwiona pisemnie w ciągu 7 dni
od dnia ustania przeszkody.

adw. dr Sylwester Redeł
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!