krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi

W dniu 15 kwietnia 2023 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Łodzi.
 
Zgromadzenie otworzył Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. dr Sylwester Redeł, po czym wprowadzono Sztandar Łódzkiej Izby Adwokackiej.
 
Minutą ciszy uczczono pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy odeszli w minionym i obecnym roku.
 
Następnie wręczone zostały odznaki Adwokatura Zasłużonym. Uhonorowanymi w tym roku zostali Pani adw. Barbara Owczarek, Pani adw. Magdalena Strzelecka-Miziołek oraz Pan adw. Paweł Wyrwas. Odznaczenia przyznawane są za wzorową i długotrwałą pracę zawodową adwokata oraz aktywną działalność w samorządzie adwokackim.
 
Dziekan Sylwester Redeł uhonorował i podkreślił zaangażowanie adwokatów Julii Tarkowskiej-Sośnickiej i Kajetana Kałużyńskiego, którzy koordynowali wsparcie dla osób przybywających z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi.
 
Po ukonstytuowaniu się władz Zgromadzenia i powitaniu wszystkich gości przez dziekana Sylwestra Redeła, głos zabrał prof. Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi. Następnie, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który obszernie przedstawił sprawozdanie z działalności Adwokatury w roku 2022.
 
Następnie, po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań, przystąpiono do głosowania nad uchwałami, których podjęcie zostało przewidziane w porządku obrad. Zgromadzeni m.in. udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Adwokackiej.
 
Zwyczajne Zgromadzenie Łódzkiej Izby Adwokackiej zakończyło się podjęciem przez zgromadzonych niezwykle ważnej uchwały w sprawie praworządności, w której członkowie i członkinie Izby Adwokackiej w Łodzi wyrazili stanowczy sprzeciw wobec naruszania przez obóz rządzący Polską od 2015 r. elementarnych zasad demokratycznego państwa prawnego, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, traktatów międzynarodowych wiążących Polskę, a także podstawowych praw i wolności obywatelskich.
___
Biuro prasowe ORA w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!