krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zwyczajne Zgromadzenie Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na dzień 15 kwietnia 2023r. na godzinę 10:00 został wyznaczony termin Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej.

Zwyczajne Zgromadzenie Izby będzie zorganizowane w formule stacjonarnej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Aula 1000” przy ulicy Pomorskiej 251. Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest obowiązkowe, a nieobecność powinna być pisemnie usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody – zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich na podstawie uchwały Nr 26 KZA z dnia 17 września 2021 r.
Usprawiedliwienie może być przesłane na adres email: zgromadzenie@lodz.adwokatura.pl

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz sprawozdaniem z działalności organów Izby zostanie doręczone uczestnikom Zgromadzenia w formacie cyfrowym na adresy mailowe, którymi dysponuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi uwidocznione na stronie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Proszę o zweryfikowanie poprawności Państwa adresów mailowych a w przypadku konieczności dokonania aktualizacji Państwa adresu e-mail w bazie Izby – o przesłanie prośby o aktualizację adresu e-mail do biura ORA na adres: ref.osobowy@lodz.adwokatura.pl do dnia 28 marca 2023 r.

Łączę wyrazy szacunku

Adw. dr Sylwester Redeł
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!