krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zwyczajne Zgromadzenie Izby

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na dzień 9 kwietnia 2022r. na godzinę 09:00 został wyznaczony termin Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej.
Zwyczajne Zgromadzenie Izby będzie zorganizowane w formule stacjonarnej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi „Aula 1000” przy ulicy Pomorskiej 251. Powiadamiam, że parking zlokalizowany przed Centrum jest płatny.

Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest obowiązkowe, a nieobecność powinna być pisemnie usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody – zgodnie z § 10 ust. 1 i 2  Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich na podstawie uchwały nr 26 KZA z dnia 17 września 2021 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz sprawozdaniem z działalności organów Izby zostanie doręczone uczestnikom Zgromadzenia w formacie cyfrowym na adresy mailowe, którymi dysponuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi.

Łączę wyrazy szacunku

adw. Sylwester Redeł
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

 

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!