krajowy-rejestr-adwokatow

Krajowy Rejestr Adwokatów i Aplikantów Adwokackich

Szukasz adwokata? Skorzystaj z prostej wyszukiwarki

Zwyczajne Zgromadzenie Łódzkiej Izby Adwokackiej 2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiam, że uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi na dzień 13 kwietnia 2024r. na godzinę 10:00 został wyznaczony termin Zwyczajnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Adwokackiej.

Zwyczajne Zgromadzenie Izby będzie zorganizowane w formule stacjonarnej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Kopcińskiego 8/12.

Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest obowiązkowe, a nieobecność powinna być pisemnie usprawiedliwiona w ciągu 7 dni od dnia ustania przeszkody – zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz Zgromadzeń Izb Adwokackich na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury z 16 czerwca 2023 r.

Usprawiedliwienie może być przesłane na adres e-mail: zgromadzenie@lodz.adwokatura.pl

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz sprawozdaniem z działalności organów Izby zostanie doręczone uczestnikom Zgromadzenia w formacie cyfrowym na adresy mailowe, którymi dysponuje biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi uwidocznione na stronie Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

UWAGA! Proszę o sprawdzenie folderu SPAM, zdarza się, że maile z Rady trafiają do tego folderu.

Proszę o zweryfikowanie poprawności Państwa adresów mailowych a w przypadku konieczności dokonania aktualizacji Państwa adresu e-mail w bazie Izby – o przesłanie prośby o aktualizację adresu e-mail do biura ORA na adres: ref.osobowy@lodz.adwokatura.pl do dnia 27 marca 2024 r.

Łączę wyrazy szacunku

Adw. dr Sylwester Redeł
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi

Warto odwiedzić

Naczelna Rada Adwokacka

Łódzkie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego

KRONIKA – Pismo Izby Adwokackiej w Łodzi
ACM – Adwokackie Centrum Mediacji w Łodzi

Magazyn ADWOKAT
…zajrzyj do adwokata!